Tag: "etyka lekraska"

1 artykułów

Zmierzch bezkarności

Artykuł 65 Kodeksu Etyki Lekarskiej jasno precyzuje, iż lekarzom nie wolno narzucać swych usług...