Tag: "pielęgniarstwo wielokulturowe"

10 artykułów

Styl życia wyznawców protestantyzmu

Kilka słów o stylu życia wyznawców protestantyzmu.

Pielęgniarki Cyfrowe:
Stosunek religii prawosławia wobec zdrowia, choroby i śmierci

Wyznawcy prawosławia uważają, że dopuszczalna jest pomoc medyczna wykorzystująca wszystkie...

Styl życia wyznawców prawosławia

Styl życia wyznawców prawosławia kształtuje głównie tradycja kreowana przez spójny system...

Pielęgniarki Cyfrowe
Prawosławie i jego dogmaty

Prawosławie ortodoksja [gr. orthodoxía ‘prawidłowy kult’, ‘prawidłowa wiara’] – to...

Stosunek katolicyzmu wobec zdrowia, choroby i śmierci

W wierze chrześcijańskiej uważa się, że życie i zdrowie fizyczne są cennymi darami...

Styl życia wyznawców katolicyzmu

Poznając styl życia osób wyznających poszczególne religie, jesteśmy w stanie zrozumieć...

Czym jest katolicyzm i jakie wyznaje zasady?

Kontynuując tematykę wielokulturowości, dzisiaj skupimy się nad najpowszechniej spotykaną...

Stanowisko religii islamu wobec praktyk medycznych

Islam nakazuje dbałość o zdrowie i zachowanie harmonijnego porządku życia. Największą wagę...

Styl życia wyznawców islamu

Prawo islamu rozróżnia postępowanie na „czyste” i „nieczyste”. Do aspektów...

Pielęgniarstwo wielokulturowe – Islam

Czym jest islam i jakie są jego założenia?