Tag: "PrEP"

3 artykułów

Spada liczba nowych zakażeń wirusem HIV

Wielka Brytania ma coraz większe szanse osiągnąć jeden z ważnych celów swojej polityki zdrowia...

Szansa na przełom w profilaktyce przedekspozycyjnej HIV/AIDS

Ponad trzy tysiące aktywnych seksualnie afrykańskich kobiet weźmie udział w III fazie badania...

HIV w odwrocie?

Pomimo spektakularnych postępów w leczeniu HIV/AIDS, przez długie lata nie obserwowano w Wielkiej...