Tag: "ścieżka pacjenta"

3 artykułów

Współczesny obraz diagnostyki i leczenia stwardnienia rozsianego w Polsce oczami pacjentów z SM

Największe badanie opinii publicznej zrealizowane przez „Fundację SM-Walcz o siebie!” w ramach...

Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów - na żywo

DEBATA: Ścieżka opieki nad pacjentem z cukrzycą w świetle nowych dokumentów państwowych.

Gianfranco Biliotti: Jak usprawnić ścieżkę pacjenta?

Potrzeby osób przewlekle chorych są różne. Jedna z nich jest jednak wspólna dla wszystkich:...