Tag: "ścieżka pacjenta w SM"

1 artykułów

Czeskie rozwiązania w leczeniu SM

Czas od rozpoznania stwardnienia rozsianego do rozpoczęcia leczenia wynosi w Polsce ponad 18...