Tag: "Uniwersytet Medyczny w Łodzi"

4 artykułów

Uniwersytet Medyczny w Łodzi i firma Roche: jesteśmy w Polsce pionierami

O współpracy między Uniwersytetem Medycznym w Łodzi a firmą Roche mówi Agnieszka Kosowska,...

Dyr. Marek Michalak o współpracy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z firmą Roche

Na mocy zawartej umowy Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Roche Polska realizować będą wspólne...

Prof. Lucyna Woźniak o współpracy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z firmą Roche

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, wiodąca uczelnia medyczna w Polsce, zawarła strategiczną umowę o...

Wybrano nowego rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Kto nim został?