Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

I Konferencja Rak Piersi u Młodych Kobiet

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 11 lutego 2020 16:38

I Konferencja Rak Piersi u Młodych Kobiet - Obrazek nagłówka
Wielkopolskie Centrum Onkologii stawia na edukację pacjentów i już 17 lutego organizuje konferencję, której celem jest przedstawienie i omówienie poszczególnych etapów leczenia onkologicznego raka piersi. O szczegóły zapytaliśmy ekspertów.

Wielkopolskie Centrum Onkologii od wielu lat stawia na edukację i zwiększanie świadomości na temat chorób nowotworowych. „Jako jeden z pierwszych polskich ośrodków, wpisaliśmy dialog z pacjentami w stały element struktury prowadzonej działalności placówki. Pacjenci stanowią dla WCO równoprawnego partnera rozmów.” – podkreśla prof. Julian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

W tym roku Wielkopolskie Centrum Onkologii jest organizatorem I Konferencji Rak Piersi u Młodych Kobiet. Celem Konferencji jest przedstawienie i omówienie poszczególnych etapów leczenia onkologicznego raka piersi ze szczególnym uwzględnieniem leczenia systemowego, chirurgii i onkoplastyki, radioterapii oraz ginekologii. Na spotkanie zaproszone zostały przede wszystkim pacjentki oraz lekarze, pielęgniarki, położne i fizjoterapeuci. O szczegóły zapytaliśmy przedstawicieli Rady Naukowej Konferencji.

Medexpress: Jaki cel przyświecał Pani Profesor przy inicjowaniu I Konferencji Rak Piersi u Młodych Kobiet?

prof. UM dr hab. Maria Małgorzata Litwiniuk: Rak piersi u młodych kobiet to zaledwie 5-15% wszystkich raków piersi. Jest to jednak najczęstszy nowotwór w grupie chorych do 39.roku życia. Dotyczy więc kobiet w okresie rozrodczym i aktywnych zawodowo. Planując leczenie tych pacjentek musimy więc uwzględniać dodatkowe czynniki, takie jak funkcjonowanie rodzinne i społeczne w trakcie oraz po leczeniu onkologicznym czy ewentualne macierzyństwo po przebytej terapii. I o tym właśnie chcemy porozmawiać w trakcie tej konferencji.

ME: Czy młode kobiety z rakiem piersi wymagają odmiennego leczenia od pacjentek w starszym wieku?

MML: Młode kobiety są leczone tak samo jak starsze pacjentki, wybór metody leczenia zależy od stopnia zaawansowania choroby i charakterystyki biologicznej nowotworu. Wiemy jednak, że u młodszych chorych częściej występują gorzej rokujące podtypy biologiczne raka piersi (tak zwane raki potrójnie ujemne i raki z nadekspresją receptora HER2). Tego typu raki wymagają bardziej agresywnego leczenia. Jednocześnie jednak konieczna jest wnikliwa ocena ryzyka odległych powikłań, bo rak piersi to nowotwór o relatywnie dobrym rokowaniu, trzeba więc zrobić wszystko, by wyleczone pacjentki nie musiały się zmagać z następstwami przebytego leczenia.

ME: Jakie znaczenie dla pacjentek mają spotkania edukacyjne takie jak I Konferencji Rak Piersi u Młodych Kobiet?

dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska: Rak Piersi u Młodych Kobiet to pierwsza konferencja poświęcona sprawom szczególnie bliskim młodych chorym. Większość zagadnień jest skierowana do pacjentek oraz do personelu, który bierze czynny udział w ich leczeniu. W trakcie konferencji pacjentki będą mogły spotkać się z lekarzami, zaangażowanymi w ich proces terapeutyczny, zadawać pytania oraz brać czynny udział w dyskusji. Mamy nadzieję, że wspólne spotkanie będzie pouczające dla wszystkich zainteresowanych.

ME: Jakie tematy zostaną poruszone podczas Konferencji?

W trakcie konferencji zostaną przedstawione wybrane zagadnienia dotyczące leczenia chirurgicznego, systemowego oraz radioterapii. Ponadto będzie można posłuchać ciekawych wykładów o karmieniu piersią po terapii przeciwnowotworowej, czy o dialogu chorej matki z dzieckiem. Ginekolodzy poruszą niezwykle ważne tematy: posiadania dzieci po leczeniu onkologicznym, technik zachowania płodności czy antykoncepcji wymaganej w trakcie terapii. Zapraszamy do debaty przewidzianej na koniec konferencji, kiedy będzie można usłyszeć głos pacjentek oraz personelu medycznego.

ME: Jakie opcje leczenia raka piersi są dostępne dla pacjentek w Wielkopolskim Centrum Onkologii?

dr n. med. Renata Szoszkiewicz: Od 1 października 2019 roku uruchomiono w Polsce sieć ośrodków referencyjnych specjalizujących się w leczeniu raka piersi. Leczenie w ramach Breast Cancer Unit (BCU) ma zapewnić kompleksową diagnostykę oraz indywidualny proces leczenia onkologicznego. Ośrodki referencyjne typu Breast Cancer Unit specjalizują się w leczeniu raka piersi i skupiają w jednym miejscu doświadczonych specjalistów z zakresu chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, radioterapii, patomorfologii, diagnostyki oraz posiadają zaplecze rehabilitacyjne i oferują profesjonalne wsparcie psychoonkologa. Dzięki tak kompleksowej i interdyscyplinarnej opiece ośrodki Breast Cancer Unit osiągają najlepsze wyniki leczenia raka piersi, oferują pacjentom kompleksową opiekę zespołu interdyscyplinarnego i są uważane za przyszłość onkologii. Jak podkreślają eksperci – optymalnym rozwiązaniem w kontekście leczenia raka piersi jest zgromadzenie wszystkich dostępnych metod leczenia pod jednym dachem, w jednym szpitalu. Jest to możliwe w jednostkach typu Breast Cancer Unit. W czerwcu 2018 roku ośrodek leczenia raka piersi typu Breast Cancer Unit otwarto również w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

ME: Czy rak piersi ogranicza? (red: pytanie zaczerpnięte z tytułu jednej z sesji)

RS: Rak piersi wzbudza przerażenie i poczucie niemocy. Leczenie i walka z chorobą wymusza zmiany w życiu codziennym i nie wszyscy potrafią funkcjonować tak jak przed zachorowaniem. Jednak odpowiednia mobilizacja, codzienna walka ze swoimi słabościami i kryzysami powoduje, że wiele chorych pokonuje ograniczenia związane z chorobą i w pełni się realizuje, a nawet podejmuje nowe, większe wyzwania. Dobrym przykładem jest działalność kobiet w ramach Fundacji OmeaLife Rak piersi nie ogranicza oraz Stowarzyszenie Amazonek. Obie fundacje od wielu lat wspierają kobiety w trudach ich choroby, udowadniając, że lecząc się można pracować, spotykać się z przyjaciółmi, realizować swoje marzenia a nawet robić plany na przyszłość.

Konferencja odbędzie się 17 lutego 2020 w Poznaniu.

Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie: https://wco.pl/piers2020/

Zobacz także