Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

#PracaBezBarier. Wczoraj, Dziś, Jutro - obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnoprawnych 2023

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 14 listopada 2023 09:49

#PracaBezBarier. Wczoraj, Dziś, Jutro - obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnoprawnych 2023 - Obrazek nagłówka
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych wraz z partnerami po raz kolejny organizuje obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, przypadające na 1 grudnia b.r. Spotkanie jest kontynuacją dialogu międzyśrodowiskowego na rzecz wsparcia integracji i aktywizacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanego we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi.

W ramach tego wyjątkowego wydarzenie skupiającego różne środowiska zaangażowane we wsparcie rozwoju osób niepełnosprawnych na rynku pracy odbędzie się debata „#PracaBezBarier. Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy - Wczoraj Dziś i Jutro” z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracodawców oraz instytucji publicznych. W drugiej części dnia zorganizowane zostaną praktyczne warsztaty dla osób niepełnosprawnych biernych zawodowo i/lub poszukujących zatrudnienia obejmujące zagadnienia motywacji, autoprezentacji i umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Nadrzędnym celem tegorocznej debaty jest omówienie możliwości i perspektyw zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, zarówno ruchową jak i intelektualną, w obecnych realiach gospodarczych i uwarunkowaniach prawno-społecznych oraz wypracowanie wspólnych rekomendacji usprawnień w tym zakresie.

– Jako organizacja pozarządowa działamy już ponad 20 lat i mogę śmiało powiedzieć, że głos III sektora jest uwzględniony w debacie publicznej, staliśmy się bardziej dojrzałym społeczeństwem. Trzeba jednak pamiętać, że w XXI wieku, powinniśmy stawiać nie tylko na sam dostęp ale na jakość życia czyli większe możliwości rozwoju osobistego, edukacji i pracy zawodowej, łatwy dostęp do usług medycznych, ale także poszerzenie możliwości spędzania wolnego czasu i rekreacji. - podkreśla Stanisław Schubert, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Dialog przynosi efekty. W czerwcu b.r. podpisano porozumienie z organizacjami i związkami pracodawców, które pozwala na aktywną promocję zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, przygotowanie szkoleń kandydatów i pracowników, a także pośrednictwo pracy. W szczególności zaplanowano działania mające na celu przygotowanie potencjalnych pracowników – osób z niepełnosprawnościami – do wejścia na rynek pracy, na konkretne stanowiska, poprzez realizację indywidualnych programów rozwoju kompetencji zawodowych realizowanych przez zespół profesjonalnych doradców zawodowych i szkoleniowców, organizację programu prozatrudnieniowych oraz szkoleń jak również profesjonalne pośrednictwo pracy - wsparcie w doborze i rekrutacji odpowiednich pracowników na odpowiednie stanowiska pracy.

- KSON prowadzi działania od ponad 20 lat. Jako organizacja pozarządowa cały czas rozwijamy naszą ofertę programów wsparcia i rozwoju dla osób z niepełnosprawnościami Niedawno powołaliśmy nowy oddział w Warszawie z agencją zatrudniania, w ramach której osoby poszukujące pracy mają szansę na zdobycie doświadczenia, staż oraz trwałe zatrudnienie. – zaznacza Iwona Pikosz, Dyrektor Zarządzający KSON, CSI Projekty.

Sytuacja osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, jest wyzwaniem i wymaga ciągłych działań w celu poprawy ich integracji zawodowej i społecznej. Stopa zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami pozostaje na dość niskim poziomie. Osoby z niepełnosprawnościami często napotykają bariery w postaci ograniczonego dostępu do edukacji zawodowej, braku odpowiednich miejsc pracy, niedostatecznej dostępności biur oraz miejsc pracy, a także stereotypów i uprzedzeń ze strony pracodawców.

Aktywizacja zawodowa dla osób z niepełnosprawnościami (OzN) pełni wiele ważnych funkcji i ma głębokie znaczenie zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa jako całości. Integracja OzN w życiu zawodowym przynosi wiele korzyści, takich jak zwiększenie różnorodności w miejscu pracy, promowanie kultury inkluzji oraz wykorzystanie pełnego potencjału wszystkich obywateli.

***

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych odbędą się 1 grudnia 2023 r. w godzinach 10:00 – 17:00 w siedzibie Pracodawców RP w Warszawie. Jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniu skontaktuj się z Warszawskim Biurem KSON: [email protected], tel. 502 571 169.

Tematy

praca

Podobne artykuły

iStock-696889810
12 kwietnia 2024
Zrzut ekranu 2023-05-10 o 12.54.58
Europejski Kongres Ekonomiczny

Współczesna koncepcja leadership’u

10 maja 2023

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.