Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Zdrowie naszej młodzieży jest naszym priorytetem

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 17 marca 2023 12:36

Zdrowie naszej młodzieży jest naszym priorytetem - Obrazek nagłówka
Fot. Jolanta Miśkowicz
Mamy świadomość, iż chorób genetycznych nie można w pełni uniknąć, jednak mając wiedzę w tym zakresie można właściwie reagować, a także minimalizować ich skutki, podnosząc tym samym jakość życia. Edukacja zdrowotna o skłonnościach i chorobach genetycznych ma ogromny wpływ na właściwą i skuteczną profilaktykę wśród młodzieży. Propagowanie zdrowych nawyków oraz odpowiedniego stylu życia może zapobiec negatywnym skutkom chorób i skłonności genetycznych.

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy wraz z poseł Barbarą Dziuk – doradcą komendanta głównego OHP ds. profilaktyki zorganizowała konferencję nt. „Wszystko zaczyna się od DNA”. Wydarzenie odbyło się dnia 16 marca br. w siedzibie Domu Kultury KOSZUTKA w Katowicach.

Tegoroczna konferencja jest zwieńczeniem działań profilaktycznych podejmowanych na rzecz młodzieży oraz stanowi doskonałą okazję do uzyskania wiedzy od profesjonalistów działających w powyższym obszarze.

Wśród prelegentów dzielących się swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie byli: prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska, kierownik Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w szpitalu im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej, dr hab. n. med. Małgorzata Oczko-Wojciechowska, kierownik Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów NIO Gliwice, kierownik Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego, Marta Nowak – przedstawiciele firmy Sanofi Pasteur, Damian Jonak, bokser, promotor bokserski,młodzieżowy mistrz świata federacji WBC, Mariusz Skiba, wiceprezydent Miasta Katowice.

W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych: Ilona Czernecka-Suchanek, asystent posła do Parlamentu Europejskiego Izabeli Kloc, Borys Borówka, zastępca prezydenta Miasta Zabrze, Piotr Nowak, dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Andrzej Sznajder, dyrektor oddziału IPN w Katowicach, Piotr Kalbron, okręgowy inspektor pracy, insp. Marek Nowakowski, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach, Nadkom. Arkadiusz Chechelski, p.o. kierownika Zakładu Ogólnozawodowego Szkoły Policji w Katowicach, mł. bryg. Zbigniew Gnacik, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej, Grzegorz Miketa, dyrektor naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Józef Zawadzki, radny Miasta Katowice, Piotr Pietrasz, radny Miasta Katowice, Zbigniew Piątek, radny Miasta Katowice, Mieczysław Kucharski, prezes oddziału Podhalan w Katowicach, dr Ewa Szmaj – Kupny, przedstawiciel Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Piotr Jarosz, prezes SPEDKOKS w Dąbrowie Górniczej.

Integralną częścią wydarzenia było podsumowanie wojewódzkiego konkursu plastycznego promującego Światowy Dzień DNA. Organizatorzy konferencji: Piotr Trząski, Komendant Wojewódzki ŚWK OHP w Katowicach, Waldemar Januszewski, zastępca komendanta Wojewódzkiego ŚWK OHP w Katowicach wraz z poseł na Sejm RP, Barbarą Dziuk podsumowali konkurs i wręczyli nagrody laureatom.

Konferencja dostarczyła uczestnikom i kadrze OHP niezbędnej wiedzy umożliwiającej właściwą profilaktykę zdrowia. Dla młodych ludzi była ogromną lekcją jak prawidłowo dbać o zdrowie.

Autorzy tekstu: Anna Stokłosa, Elżbieta Marcinkowska

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także