Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2016 r.: 282,5 mln porad lekarskich

Fot. Thinkstock
GUS podsumował AOS.
Medexpress 2017-07-27 08:11

Na koniec 2016 r. zbadano 26645 podmiotów realizujących świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej: 21299 przychodni, 1020 praktyk lekarskich i 4326 praktyk stomatologicznych.
Województwo mazowiecki może pochwalić się największą liczbą przychodni (2885). Najmniej przychodni jest w województwie opolskim (543). Najwięcej praktyk lekarzy i lekarzy dentystów w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia prowadziło działalność w województwie wielkopolskim (695), a najmniej w województwie małopolskim (186).

1442 osoby – to liczna ludności przypadająca na 1 podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (przychodnię lub praktykę). To 38 osób mniej niż przed rokiem.

W 2016 r. w przychodniach i praktykach udzielono 282,5 mln porad lekarskich (o 1,4% więcej niż przed rokiem) i 34,5 mln porad stomatologicznych (o 0,6% mniej niż w 2015 r.). Aż
166,4 mln stanowiły porady udzielone w podstawowej opiece zdrowotnej, a 116,1 mln – w opiece specjalistycznej (odpowiednio o 0,8% i 2,1% więcej niż przed rokiem).

Źródło: GUS

PDF

Zobacz także