AOTMiT: Rada Przejrzystości m.in. o leku na raka trzustki

Medexpress

Opublikowano 24 maja 2022, 10:56

Źródło: AOTMiT
Medexpress

Opublikowano 24 maja 2022, 10:56

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zmiany technologii medycznej dot. świadczeń gwarantowanych z zakresu procedur ICD-9: 84.502 – wprowadzenie czynników wzrostu pochodzenia autogenicznego oraz ICD-9: 84.503 – wprowadzenie czynników wzrostu z komórek macierzystych wraz ze wskazaniem zakresu wskazań do zastosowania.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Lynparza (olaparibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie pacjentów z przerzutowym lub niekwalifikującym się do leczenia radykalnego gruczolakorakiem trzustki z obecnością mutacji w genach BRCA 1/2 (ICD-10 C 25.0, C 25.1, C 25.2, C 25.3, C 25.5, C 25.6, C 25.7, C 25.8, C 25.9)”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Betaquik we wskazaniach: deficyt transportera glukozy GLUT-1; padaczka lekooporna.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas IV-VIII, uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Radomskiego, na lata 2022-2023”,

„Program zdrowotny prewencji wtórnej raka szyjki macicy samopobranie (ang. selfsampling) – screening w oparciu o test HPV” (gm. Kobierzyce).

Źródło: AOTMiT

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

rada przejrzystości / AOTMiT / refundacja / program lekowy
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30