AOTMiT: Rada Przejrzystości m.in. o programie lekowym PBL i opiece ambulatoryjnej nad pacjentem z przewlekłą chorobą nerek

Medexpress

Opublikowano 30 wrzesnia 2022, 10:15

Źródło: AOTMiT
Medexpress

Opublikowano 30 wrzesnia 2022, 10:15

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii w sprawie modelu organizacji opieki ambulatoryjnej nad pacjentem z przewlekłą chorobą nerek.

Przygotowanie opinii w sprawie wprowadzenia kompleksowej zmiany polegającej na połączeniu w jeden scalony program lekowy „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (ICD-10: C91.1)” aktualnie refundowanych terapii w ramach programów lekowych:
• 79. „Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem (ICD 10:C.91.1)”,
• 92. „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową ibrutynibem (ICD10: C91.1)”,
• 103. „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem (ICD-10: C.91.1)”, a także
• procedowanych terapii dla: ibrutynibu w I linii leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej oraz
• akalabrutynibu w I i kolejnych liniach leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

rada przejrzystości / AOS / PBL / AOTMiT / program lekowy
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30