AOTMiT: Rada Przejrzystości m.in. oceni leki na raka płuca i ZZSK

Medexpress

Opublikowano 17 listopada 2022, 08:22

Źródło: AOTMiT
Medexpress

Opublikowano 17 listopada 2022, 08:22

Porządek obrad obejmuje:
Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny zasadności zakwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej „Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) – protokoły rTMS oraz iTBS w leczeniu depresji opornej na leczenie” jako świadczenia gwarantowanego.
Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:
• Libtayo (cemiplimabum) w ramach programu lekowego B.6. „Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (ICD -10 C 34)”,
• Xeljanz (tofacitinibum) w ramach programu lekowego B.36. „Leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10:M45)”.
Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Raxone (idebenon) we wskazaniach:
• dziedziczna neuropatia nerwów wzrokowych Lebera;
• dziedziczna neuropatia nerwów wzrokowych Lebera – kontynuacja leczenia, w którym pacjent odniósł korzyść.
Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
• „Program wspierania zdrowia prokreacyjnego dedykowany dla mieszkańców Radomia”,
• „Program Polityki Zdrowotnej w zakresie zachowania płodności u pacjentów leczonych onkologicznie na terenie Województwa Dolnośląskiego”.

Źródło: AOTMiT

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

AOTMiT / rada przejrzystości / refudnacja / programy lekowe
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31