Będzie pilotaż rehabilitacji leczniczej dla pacjentów po po przebytej chorobie COVID-19

Medexpress

Opublikowano 14 lipca 2020, 08:39

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 14 lipca 2020, 08:39

Obecnie opieka nad chorymi na chorobę COVID-19 koncentruje się głównie na postępowaniu z pacjentami leczonymi w szpitalu w ostrej fazie choroby. Brak jest jednak ustalonego postępowania odnośnie rehabilitacji leczniczej takich pacjentów. Powstałe w obecnej chwili rekomendacje dotyczą możliwości zastosowania pewnych procedur fizjoterapeutycznych u chorych leczonych szpitalnie na oddziałach intensywnej terapii. Brak jest jednak w dotychczasowym piśmiennictwie jakichkolwiek wytycznych dotyczących postępowania rehabilitacyjnego związanego z utrzymaniem ciągłości i powszechności terapii u chorych po zakażeniu wirusem SARS-COV-2 po zakończeniu ostrej fazy choroby i wypisaniu ze szpitala.
Rozporządzenie ma na celu przetestowanie programu rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytej chorobie COVID-19, ukierunkowanego na remisję choroby, poprawę wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej, i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego, a także ocenę jego efektywności organizacyjnej i klinicznej.

W celu rozwiązania wskazanych problemów w opiece nad pacjentami, którzy chorowali na COVID-19, jest konieczne wypracowanie modelu opieki rehabilitacyjnej nad tymi pacjentami i sprawdzenie jego efektywności.

W projekcie rozporządzenia są określone poszczególne modele fizjoterapii oddechowej nad chorymi oraz świadczenia opieki zdrowotnej dedykowane tej grupie chorych.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

rehabilitacja / COVID-19
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28