Będzie pilotaż rehabilitacji leczniczej dla pacjentów po po przebytej chorobie COVID-19

Fot. Getty Images/iStockphoto
Do ogłoszenia skierowano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19.
Medexpress 2020-07-14 08:39

Obecnie opieka nad chorymi na chorobę COVID-19 koncentruje się głównie na postępowaniu z pacjentami leczonymi w szpitalu w ostrej fazie choroby. Brak jest jednak ustalonego postępowania odnośnie rehabilitacji leczniczej takich pacjentów. Powstałe w obecnej chwili rekomendacje dotyczą możliwości zastosowania pewnych procedur fizjoterapeutycznych u chorych leczonych szpitalnie na oddziałach intensywnej terapii. Brak jest jednak w dotychczasowym piśmiennictwie jakichkolwiek wytycznych dotyczących postępowania rehabilitacyjnego związanego z utrzymaniem ciągłości i powszechności terapii u chorych po zakażeniu wirusem SARS-COV-2 po zakończeniu ostrej fazy choroby i wypisaniu ze szpitala.
Rozporządzenie ma na celu przetestowanie programu rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytej chorobie COVID-19, ukierunkowanego na remisję choroby, poprawę wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej, i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego, a także ocenę jego efektywności organizacyjnej i klinicznej.

W celu rozwiązania wskazanych problemów w opiece nad pacjentami, którzy chorowali na COVID-19, jest konieczne wypracowanie modelu opieki rehabilitacyjnej nad tymi pacjentami i sprawdzenie jego efektywności.

W projekcie rozporządzenia są określone poszczególne modele fizjoterapii oddechowej nad chorymi oraz świadczenia opieki zdrowotnej dedykowane tej grupie chorych.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także