Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w przemyśle – raport Comarch Healthcare

Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników to istotny temat nie tylko w czasie pandemii koronawirusa – statystyki pokazują, że w tym kontekście jest jeszcze wiele do zrobienia. Warunki panujące w firmie mogą negatywnie wpływać na kondycję i samopoczucie zatrudnionych albo odwrotnie – zapewniać bezpieczeństwo, ułatwiać regularną profilaktykę, motywować do prowadzenia zdrowego trybu życia i usprawniać kontakty pracowników z lekarzem. O problemie oraz dostępnych rozwiązaniach pisze w swoim raporcie Comarch Healthcare.
Medexpress 2020-11-10 10:22

W 2017 roku w krajach Unii Europejskiej odnotowano ponad 3 mln wypadków pracowników, które skutkowały co najmniej 4-dniową absencją zawodową. Najwięcej incydentów zaobserwowano w zakładach produkcyjnych, w których aż 625 000 osób uległo wypadkowi przy pracy. Takie dane przedstawia w najnowszym white paperze Comarch Healthcare, producent i integrator rozwiązań informatycznych dla branży zdrowia. Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy?

Wewnętrzne źródła problemów ze zdrowiem i bezpieczeństwem

Wśród głównych czynników przyczyniających się do wypadków w pracy znajdują się zła organizacja i zarządzanie zakładem, niskie użycie technologii ułatwiających przepływ informacji między pracownikiem a zespołem medycznym oraz stres i dyskomfort psychiczny, które przyczyniają się tak samo mocno do wypadków, co niebezpieczne warunki pracy. Ważnym aspektem wpływającym na zagrożenie w pracy jest błąd ludzki, prowadzący do utraty kontroli nad procedurami, w związku z niedokładnym przeszkoleniem pracownika, jego zmęczeniem lub przeoczeniami.

Pobierz dokument, by dowiedzieć się więcej o:

  • pozostałych czynnikach powodujących najczęstsze wypadki w pracy i sposobach ich prewencji,
  • częstotliwości wypadków w zakładach produkcyjnych,
  • roli benefitów pracowniczych (takich jak świadczenia medyczne) w aspekcie motywowania pracowników oraz dbania o ich dobrą formę,
  • innowacyjnych technologiach wspierających dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników,
  • roli technologii na płaszczyźnie kontaktów pracownika z lekarzem.

Pobierz materiał: „e-Zdrowie dla przemysłu. Jak zadbać o bezpieczeństwo i zmniejszyć absencję chorobową w zakładach produkcyjnych?”.

PDF

Zobacz także