Biuro WHO poszukuje pracownika

Medexpress

Opublikowano 22 lutego 2023, 14:15

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 22 lutego 2023, 14:15

Zakres obowiązków

Realizacja działań związanych z projektem BCA - w tym procesów przygotowawczych i gromadzenia informacji ogólnych z danego kraju. Wspieranie realizacji działań WHO poprzez udzielanie wsparcia sektorowi zdrowia i innym sektorom w opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie krajowych polityk i strategii, które przyczyniają się do poprawy i wydajności systemu opieki zdrowotnej oraz działań międzysektorowych na rzecz zdrowia. Zapewnienie pomocy technicznej na poziomie krajowym w kwestiach priorytetowych, takich jak: wzmacnianie i reformowanie systemów opieki zdrowotnej oraz funkcji zdrowia publicznego; wdrażanie strategii i interwencji w celu rozwiązania problemu obciążenia zdrowotnego związanego z chorobami zakaźnymi i niezakaźnymi. Wsparcie w przygotowywaniu regularnych briefingów, sprawozdań lub analizy danych. Pomoc szefa Biura Krajowego WHO we wszystkich działaniach kierowniczych, administracyjnych z biurem regionalnym oraz wspieranie skutecznego wdrażania wszystkich działań WHO w danym kraju, zgodnie z założeniami BCA lub innymi projektami WHO.

Wymagane kwalifikacje

Dyplom uniwersytecki (poziom licencjata) w dziedzinie medycyny, zdrowia publicznego, nauk społecznych i politycznych, ekonomii lub innego odpowiedniego obszaru studiów.
Pożądane: Wykształcenie wyższe (poziom magisterski) lub szkolenie podyplomowe w którejkolwiek z powyższych dziedzin. Certyfikacja zarządzania projektami. Język angielski na poziomie zaawansowanym/eksperckim.

Doświadczenie

Podstawowe: co najmniej dwa lata krajowego doświadczenia zawodowego w zarządzaniu projektami w dziedzinie zdrowia publicznego, systemów opieki zdrowotnej, polityki społecznej i/lub zdrowotnej i/lub rozwoju międzynarodowego i/lub dziedzin pokrewnych.

Pożądane: Odpowiednie doświadczenie zawodowe w WHO, ONZ lub organizacjach międzynarodowych lub podmiotach w sektorze zdrowia publicznego.

Umiejętności

Umiejętności analityczne i wykazana wiedza na temat przeprowadzania analizy systemu opieki zdrowotnej. Biegła znajomość standardowych aplikacji komputerowych, np. komunikacji elektronicznej, przeszukiwania baz danych i zarządzania nimi, przetwarzania tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji i oprogramowania planistycznego. Inteligencja emocjonalna; umiejętność identyfikowania i zarządzania własnymi emocjami.

Wynagrodzenie
Roczne wynagrodzenie zasadnicze od 199 112 zł (z zastrzeżeniem obowiązkowych potrąceń składek emerytalnych i ubezpieczenia zdrowotnego, w zależności od przypadku) oraz 30 dni urlopu wypoczynkowego.

Dodatkowe informacje


Konieczność dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną zeskanowanych kopii dyplomów/certyfikatów. WHO bierze pod uwagę tylko wyższe kwalifikacje edukacyjne uzyskane od instytucji akredytowanej / uznanej w World Higher Education Database (WHED), liście aktualizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów (IAU) / Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Dostęp do listy można uzyskać TU. Niektóre certyfikaty mogą nie pojawić się w WHED i będą wymagały indywidualnego przeglądu.

Link do ogłoszenia i formularza zgłoszeniowego TUTAJ

Źródło: WHO

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

praca / WHO / światowa organizacja zdrowia / oferta pracy / public health officer
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31