Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
Dr n. farm. Leszek Borkowski

HES – 14-letnia historia zmagań bezpieczeństwa pacjenta z siłami chaosu z Pacanowa

MedExpress Team

Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 8 czerwca 2022 19:57

HES – 14-letnia historia zmagań bezpieczeństwa pacjenta z siłami chaosu z Pacanowa - Obrazek nagłówka
Fot. arch. pryw.

HES to skrót angielskiej nazwy skrobi hydroksyetylowanej stosowanej w płynach infuzyjnych. HES jest koloidalnym środkiem zastępującym osocze, stosowanym do odtworzenia objętości krwi w leczeniu zagrażającej lub objawowej hipowolemii i wstrząsu.

Wątpliwości dotyczące bezpiecznego stosowania HES opublikowano w 2008 roku.

W dniu 24.05.2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zawieszającą pozwolenia na dopuszczenie do obrotów produktów leczniczych zawierających w swym składzie HES w krajach Unii Europejskiej. W Polsce prezes Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, działając w porozumieniu z ministerstwem zdrowia, odroczył zawieszenia pozwoleń na dopuszczenie do obrotu na okres nieprzekraczający 18 miesięcy, z uwagi na względy zdrowia publicznego.

Prezes URPL podjął pisemną decyzje zgodnie z prawem ale powinien według mnie uzupełnić ją o zamknięty katalog wskazań do stosowania oraz specjalnych ostrzeżeń , przeciwwskazań i interakcji lekowych. Nikt się nie obrazi a może to być praktycznie bardzo pomocne.

Powodem niepokoju związanego ze stosowaniem HES były stwierdzone przypadki większego ryzyko uszkodzenia nerek wymagające dializy oraz większe ryzyko zgonu.

Przeciwwskazania do stosowanie HES:

- u pacjentów w stanie krytycznym;

- przewodnienie, w tym obrzęk płuc;

- niewydolność nerek ze skąpomoczem lub bezmoczem;

- krwotok wewnątrzczaszkowy;

- hiperkalemia;

- ciężka hipernatermia lub ciężka hiperchloremia;

- nadwrażliwość na hydroksyetyloskrobię lub inny składnik produktu;

- ciężkie zaburzenie czynności wątroby;

- zastoinowa niewydolność serca.

- sepsa;

- oparzenia;

- zaburzenia czynności nerek lub terapia nerkozastępcza;

- krwotok wewnątrzczaszkowy lub śródmózgowy,

- odwodnienie;

- hiperkaliemia;

- ciężkie zaburzenia krzepnięcia;

- pacjenci po przeszczepie narządów.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania HES:

 • Należy unikać przeciążenia objętościowego spowodowanego przedawkowaniem.
 • Dawkę należy dostosować uważnie, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością serca.
 • Szczególną ostrożność należy zachować w przypadkach pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. Dawka może wymagać dostosowania.
 • Pacjentów w podeszłym wieku z hiperwolemią należy ściśle monitorować a dawkę dostosować w celu ograniczenia ryzyka upośledzenia czynności nerek.
 • Należy kontrolować zawartość elektrolitów w surowicy, bilans płynów i czynności nerek. Należy zapewnić odpowiednią podaż płynów.
 • Pacjenci z ciężkim odwodnieniem powinni najpierw otrzymać dożylne roztwory elektrolitów.
 • W celu zapewnienia prawidłowego określenia grupy krwi, próbkę krwi należy pobrać przed podaniem produktu.
 • Ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia reakcji alergicznych / anafilaktycznych lub rzekomoanafilaktycznych, pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą, a infuzje należy rozpoczynać z małą szybkością.
 • Po podaniu roztworów zawierających HES może wystąpić przejściowe podwyższenie aktywności alfa-amylazy. Nie należy tego interpretować jako objawu zaburzenia czynności trzustki.
 • Należy dokładnie rozważyć równoczesne podawanie leków, które mogą wywołać zatrzymanie potasu lub sodu.
 • Podwyższenie stężenia wapnia może zwiększyć ryzyko toksycznego wpływu glikozydów naparstnicy.
 • Działania niepożądane aminoglikozydów na nerki mogą ulec nasileniu w przypadku podawania w skojarzeniu z roztworami hydroksyetyloskrobi.

 • HES Polsce zawierają przykładowe produkty lecznicze:
 • Refortan, Refortan forte, HAES steril 10%, 6% hydroksyetyloskrobia,
 • 10% hydroksyetyloskrobia,Hemohes6%,
 • Hemohesw 10%, Voluven, Voluven 10%,
 • HyperHAES, Tetraspan 60mg/ml, Tetraspan 100 mg/ml,
 • Plasma Volume, Rewdibag, Volulyte 6%.

Piśmiennictwo to liczne komunikaty EMA, URPL oraz :

 1. Myburgh J.A. et al. N.Engel J. Med. 2012 stosowanie HES częściej leczenie nerkozastępcze, niewydolność wątroby.
 2. Reinhard K. et al. Intensive Care Med. 2012,38, 368-383 nie ma pewności co do bezpieczeństwa HES.
 3. Brunkhorst F.M. et al. N.Engl.J.Med. 2008,358, 125-139 HES stosowany u chorych z ciężką sepsą wyniki alarmujące.
 4. Perner A. et al. JN.Engel J. Med. 2012 HES większe ryzyko zgonu, leczenia nerkozastępczego, ciężkiego krwawienia, lepszy octanowy roztwór Ringera.

Zobacz także

Walenty-Zajdel_zdjecie
Walenty Zajdel

Minister zdrowia nie widzi problemu

8 sierpnia 2022
Walenty-Zajdel_zdjecie
Walenty Zajdel

Naczelna Rada Aptekarska jest nieskuteczna

19 sierpnia 2022
Walenty-Zajdel_zdjecie
Mgr farm. Walenty Zajdel

Braki leków

22 sierpnia 2022
iStock-1040991478
14 września 2022
Katarzyna-Czyzewska-nowe2
Katarzyna Czyżewska

DNUR 2.0: co nowego w refundacji? (część czwarta)

29 września 2022
Michal-Modro-3
7 października 2022
Leszek Borkowski
13 stycznia 2023
Dr n. med. Marek Derkacz
Dr n. med. Marek Derkacz, MBA

LDN – nowa nadzieja w onkologii!

13 lutego 2023