Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
Dr n. farm. Leszek Borkowski

HES – 14-letnia historia zmagań bezpieczeństwa pacjenta z siłami chaosu z Pacanowa

MedExpress Team

Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 8 czerwca 2022 19:57

HES – 14-letnia historia zmagań bezpieczeństwa pacjenta z siłami chaosu z Pacanowa - Obrazek nagłówka
Fot. arch. pryw.

HES to skrót angielskiej nazwy skrobi hydroksyetylowanej stosowanej w płynach infuzyjnych. HES jest koloidalnym środkiem zastępującym osocze, stosowanym do odtworzenia objętości krwi w leczeniu zagrażającej lub objawowej hipowolemii i wstrząsu.

Wątpliwości dotyczące bezpiecznego stosowania HES opublikowano w 2008 roku.

W dniu 24.05.2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zawieszającą pozwolenia na dopuszczenie do obrotów produktów leczniczych zawierających w swym składzie HES w krajach Unii Europejskiej. W Polsce prezes Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, działając w porozumieniu z ministerstwem zdrowia, odroczył zawieszenia pozwoleń na dopuszczenie do obrotu na okres nieprzekraczający 18 miesięcy, z uwagi na względy zdrowia publicznego.

Prezes URPL podjął pisemną decyzje zgodnie z prawem ale powinien według mnie uzupełnić ją o zamknięty katalog wskazań do stosowania oraz specjalnych ostrzeżeń , przeciwwskazań i interakcji lekowych. Nikt się nie obrazi a może to być praktycznie bardzo pomocne.

Powodem niepokoju związanego ze stosowaniem HES były stwierdzone przypadki większego ryzyko uszkodzenia nerek wymagające dializy oraz większe ryzyko zgonu.

Przeciwwskazania do stosowanie HES:

- u pacjentów w stanie krytycznym;

- przewodnienie, w tym obrzęk płuc;

- niewydolność nerek ze skąpomoczem lub bezmoczem;

- krwotok wewnątrzczaszkowy;

- hiperkalemia;

- ciężka hipernatermia lub ciężka hiperchloremia;

- nadwrażliwość na hydroksyetyloskrobię lub inny składnik produktu;

- ciężkie zaburzenie czynności wątroby;

- zastoinowa niewydolność serca.

- sepsa;

- oparzenia;

- zaburzenia czynności nerek lub terapia nerkozastępcza;

- krwotok wewnątrzczaszkowy lub śródmózgowy,

- odwodnienie;

- hiperkaliemia;

- ciężkie zaburzenia krzepnięcia;

- pacjenci po przeszczepie narządów.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania HES:

 • Należy unikać przeciążenia objętościowego spowodowanego przedawkowaniem.
 • Dawkę należy dostosować uważnie, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością serca.
 • Szczególną ostrożność należy zachować w przypadkach pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. Dawka może wymagać dostosowania.
 • Pacjentów w podeszłym wieku z hiperwolemią należy ściśle monitorować a dawkę dostosować w celu ograniczenia ryzyka upośledzenia czynności nerek.
 • Należy kontrolować zawartość elektrolitów w surowicy, bilans płynów i czynności nerek. Należy zapewnić odpowiednią podaż płynów.
 • Pacjenci z ciężkim odwodnieniem powinni najpierw otrzymać dożylne roztwory elektrolitów.
 • W celu zapewnienia prawidłowego określenia grupy krwi, próbkę krwi należy pobrać przed podaniem produktu.
 • Ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia reakcji alergicznych / anafilaktycznych lub rzekomoanafilaktycznych, pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą, a infuzje należy rozpoczynać z małą szybkością.
 • Po podaniu roztworów zawierających HES może wystąpić przejściowe podwyższenie aktywności alfa-amylazy. Nie należy tego interpretować jako objawu zaburzenia czynności trzustki.
 • Należy dokładnie rozważyć równoczesne podawanie leków, które mogą wywołać zatrzymanie potasu lub sodu.
 • Podwyższenie stężenia wapnia może zwiększyć ryzyko toksycznego wpływu glikozydów naparstnicy.
 • Działania niepożądane aminoglikozydów na nerki mogą ulec nasileniu w przypadku podawania w skojarzeniu z roztworami hydroksyetyloskrobi.

 • HES Polsce zawierają przykładowe produkty lecznicze:
 • Refortan, Refortan forte, HAES steril 10%, 6% hydroksyetyloskrobia,
 • 10% hydroksyetyloskrobia,Hemohes6%,
 • Hemohesw 10%, Voluven, Voluven 10%,
 • HyperHAES, Tetraspan 60mg/ml, Tetraspan 100 mg/ml,
 • Plasma Volume, Rewdibag, Volulyte 6%.

Piśmiennictwo to liczne komunikaty EMA, URPL oraz :

 1. Myburgh J.A. et al. N.Engel J. Med. 2012 stosowanie HES częściej leczenie nerkozastępcze, niewydolność wątroby.
 2. Reinhard K. et al. Intensive Care Med. 2012,38, 368-383 nie ma pewności co do bezpieczeństwa HES.
 3. Brunkhorst F.M. et al. N.Engl.J.Med. 2008,358, 125-139 HES stosowany u chorych z ciężką sepsą wyniki alarmujące.
 4. Perner A. et al. JN.Engel J. Med. 2012 HES większe ryzyko zgonu, leczenia nerkozastępczego, ciężkiego krwawienia, lepszy octanowy roztwór Ringera.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

Celine_Dion_2012_
Dr n. med. Marek Derkacz

Jak wyleczyć Céline Dion?

27 grudnia 2023
Renata Furman
19 grudnia 2023
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA

Mocarstwo w ciszy

15 października 2023
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA

„Diagnozomaty”

13 lipca 2023
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak

E-papierosy na receptę

17 maja 2023