Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie
WAŻNEMichał Modro

Nowe obowiązki dla pracodawców w ochronie zdrowia od dnia 15 lutego

MedExpress Team

Michał Modro

Opublikowano 22 stycznia 2024 12:50

Nowe obowiązki dla pracodawców w ochronie zdrowia od dnia 15 lutego - Obrazek nagłówka
Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, zostały nałożone nowe obowiązki na podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli potencjalnie pacjentem może być osoba, która nie ukończyła 18 roku życia.

Ustawa wchodzi w życie w dniu 15 lutego 2024 r. i z tym dniem powstaną nowe obowiązki dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy szczególnymi środkami ochrony przeciwdziałającymi zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, o których mowa w art. 1, są „obowiązki pracodawców i innych organizatorów w zakresie działalności związanejzwychowaniem, edukacją, wypoczynkiem,leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych,rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich,lub z opieką nad nimi oraz pracowników i innych osób dopuszczanych do takiej działalności”.

Zgodnie z powołaną ustawą pracodawcom – przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych,lub z opieką nad nimi, przysługuje prawow zakresie uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zgromadzone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Ponadto zgodnie z powołaną ustawą innym organizatoromprzed dopuszczeniem osoby do działalności związanej z leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, lub z opieką nad nimi, przysługuje prawo w zakresie uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zgromadzone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych lub z opieką nad nimi na pracodawcy lub innym organizatorze takiej działalności oraz na osobie, z którą ma być nawiązany stosunek pracy lub która ma być dopuszczona do takiej działalności, ciążą określone obowiązki.

Pracodawca lub inny organizator uzyskuje informacje, czy dane osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

Wykonanie obowiązków nie jest wymagane przed dopuszczeniem do działalności związanej z leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych lub z opieką nad nimi, członka rodziny małoletniego, lub osoby znanej osobiście rodzicowi małoletniego albo przedstawicielowi ustawowemu małoletniego, gdy jest ona wykonywana w stosunku do małoletniego dziecka, którego rodzic albo przedstawiciel ustawowy są dopuszczającymi do działalności.

Kto dopuszcza do pracy lub do innej działalności związanej z leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, lub z opieką nad nimi, osobę bez uzyskania informacji czy dane osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Kto dopuszcza do pracy lub do innej działalności związanej z leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, lub z opieką nad nimi, osobę wiedząc, że dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze, albo wiedząc, że została prawomocnie skazana za przestępstwo określone w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, przestępstwo określone w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego lub w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Zatem każdy pracodawca, którego działania są związane z leczeniem, udzielaniem porad psychologicznych, lub opieką, od dnia 15 lutego musi wdrożyć procedury zmierzające do zapewnia wykonywania obowiązków wynikających z powołanych przepisów, tj.ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

Msolecka
FelietonMałgorzata Solecka

ABM na pierwszy ogień

9 stycznia 2024
Msolecka
FelietonMałgorzata Solecka

Narodowe polowanie na szczepienia

18 grudnia 2023
Dr n. med. Marek Derkacz
13 września 2023
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak

Kobieta z dzieckiem

24 lutego 2023
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak

Jan Paweł II

13 marca 2023