Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
Dr n. med. Marek Derkacz, MBA

WHO zaleca dwa nowe leki w leczeniu COVID-19

MedExpress Team

Dr n. med. Marek Derkacz

Opublikowano 15 stycznia 2022 11:22

WHO zaleca dwa nowe leki w leczeniu COVID-19 - Obrazek nagłówka
Fot. arch. red.
Nowe leki w leczeniu COVID-19

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oficjalnie zaleciła kolejne, tym razem dwa nowe leki do stosowania w leczeniu COVID-19, zapewniając tym samym jeszcze większe możliwości leczenia tej choroby. Jak sugeruje WHO, rzeczywista skuteczność tych leków w ratowaniu życia chorym na COVID-19 będzie zależała od tego, jaka będzie ich dostępność oraz przystępność cenowa.

Pierwszy z leków – baricytynib jest zdecydowanie zalecany pacjentom z ciężkim lub krytycznym przebiegiem COVID-19.

Należy on do grupy leków zwanych inhibitorami kinaz janusowych (iJAK), które hamują nadmierną stymulację układu odpornościowego. Baricytynib jest lekiem doustnym, do tej pory znanym, jako lek stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Stanowi on alternatywę dla innych leków stosowanych w leczeniu zapalenia stawów, należących do grupy blokerów receptora dla interleukiny-6, zalecanych przez WHO do leczenia COVID-19 jeszcze w lipcu 2021 roku.

WHO w swoich wytycznych zaleca podawanie baricytynibu razem z rekomendowanymi już wcześniej glikokortykosteroidami.

Wśród najnowszych zaleceń, znalazł się również należący do przeciwciał monoklonalnych i dopuszczony warunkowo – sotrovimab.

Sotrovimab zalecany jest w leczeniu łagodnego lub umiarkowanego COVID-19 u pacjentów z wysokim ryzykiem hospitalizacji.

Do tej grupy zalicza się: starszych chorych, pacjentów z obniżoną odpornością oraz cierpiących na choroby takie jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i otyłość.

Do osób o wyższym ryzyku hospitalizacji zalicza się również osoby nieszczepione.

Sotrovimab jest alternatywą dla monoklonalnego koktajlu składającego się z dwóch przeciwciał monoklonalnych: casirivimabu i imdevimabu, zalecanych już we wrześniu 2021 roku przez WHO.

Obecnie trwają badania nad skutecznością przeciwciał monoklonalnych przeciwko nowemu wariantowi koronawirusa - Omicronowi. Badania są na wczesnym etapie, jakkolwiek dostępne już wyniki badań laboratoryjnych pokazują, że sotrovimab zachowuje swoją aktywność również wobec tej mutacji wirusa.

Panel ekspertów opracowujących wytyczne leczenia COVID-19 przyjrzał się również dwóm innym lekom: ruksolitynibowi i tofacytynibowi „celowanym” w COVID-19 o ciężkim i krytycznym przebiegu. Jednak biorąc pod uwagę ich niepewne działania, WHO wydała warunkowe zalecenie przeciwko ich stosowaniu.

Zalecenia, które WHO opublikowała na swojej stronie internetowej: https://www.who.int/news/item/14-01-2022-who-recommends-two-new-drugs-to-treat-covid-19 stanowią ósmą już aktualizację wytycznych dotyczących terapii COVID-19.

Opierają się one na dowodach z siedmiu badań z udziałem ponad 4000 pacjentów z łagodnym, umiarkowanym oraz ciężkim i krytycznym przebiegiem COVID-19.

Celem globalnego zapewnienia dostaw leków oraz sprawiedliwego i zrównoważonego dostępu do nowych, zalecanych terapii, WHO prowadzi rozmowy z producentami. Międzynarodowy program walki z pandemią ”Access to COVID-19 Tools Accelerator” (ACT-A) współpracuje z firmami farmaceutycznymi celem poszukiwania kompleksowych planów umożliwiających dostęp do leczenia również krajom o niskim i średnim dochodzie.

Celem tej współpracy jest szybkie wdrożenie nowych terapii na całym świecie, a nie tylko w bogatych krajach. ACT-A chce również rozszerzyć zakres licencjonowania po to, by nowe i skuteczne produkty były bardziej przystępne cenowo, a zatem bardziej dostępne dla chorych na całym świecie.

Dwa nowo zalecane leki - baricytynib i sotrovimab – znalazły się w programie wstępnej kwalifikacji WHO,

który ocenia jakość, skuteczność i bezpieczeństwo priorytetowych produktów zdrowotnych, celem zwiększenia ich dostępności dla pacjentów w krajach o niższych dochodach.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Pozostaje niesmak

17 stycznia 2024
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak

Incydent studencki

30 października 2023
Leszek Borkowski
Leszek Borkowski

Depisyzacja systemu administracji państwowej

18 października 2023
Leszek Borkowski

Probiotyki w neonatologii

11 września 2023
Leszek Borkowski
12 sierpnia 2023
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
11 lipca 2023