Co się zmieni w zespole ds. organizacji szczepień personelu przeciwko COVID-19?

Medexpress

Opublikowano 12 lutego 2021, 09:49

Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 12 lutego 2021, 09:49

Nowelizacja zarządzenia nr 199/2020/GPF prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji szczepień personelu podmiotów leczniczych przeciwko COVID-19 polega na wprowadzeniu zmian w zakresie § 2 dotyczącego składu osobowego zespołu.

W zarządzeniu nr 199/2020/GPF prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji szczepień personelu podmiotów leczniczych przeciwko COVID-19, zmienionym zarządzeniem nr 17/2021/GPF prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 stycznia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład zespołu wchodzą:

1) przewodniczący zespołu – Grzegorz Kubielas, naczelnik w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej;

2) zastępca przewodniczącego zespołu – Adam Kiersnowski, zastępca
dyrektora Departamentu Informatyki;

3) sekretarz zespołu – Agnieszka Smyk, główny specjalista w gabinecie
prezesa funduszu;

4) członkowie zespołu:

a) Katarzyna Kąpińska, naczelnik w gabinecie prezesa funduszu,

b) Andrzej Zakrzewski, dyrektor warmińsko – mazurskiego oddziału
wojewódzkiego NFZ.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / COVID-19
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31