Co zrobić, kiedy pielęgniarki i położne dostaną skierowanie od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19?

Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Gazeta
Medexpress 2020-04-17 15:50

NIPiP informuje, że każda pielęgniarka, położna niezależnie od formy zatrudnienia, może zostać zobowiązana do dodatkowej pracy w przypadku zwalczania skutków COVID-19.

Decyzję o kierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii wydaje właściwy wojewoda w drodze decyzji administracyjnej.

Nie każda pielęgniarka, położna wie, że przysługują jej wyłączenia ustawowe spod kierowania do pracy w drodze decyzji administracyjnej.

Ustawodawca przewidział trzy przesłanki na które pielęgniarka, położna może powołać się w przypadku skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Są nimi: wiek, stan zdrowia oraz posiadanie dziecka w określonym wieku.

NIPiP przygotowała kompendium wiedzy „Co zrobić, kiedy dostanę skierowanie od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19?”.

NIPiP zachęca do zapoznania się z prawami, które przysługują pielęgniarkom, położnym w sytuacji, gdy zostanie im wręczony nakaz do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Więcej: TU

Źródło: NIPiP

PDF

Zobacz także