Czy leki na nadciśnienie, choroby serca i nerek wpływają na pogorszenie stanu zdrowia osoby chorej na COVID-19?

Medexpress

Opublikowano 28 marca 2020, 15:12

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 28 marca 2020, 15:12

Europejska Agencja Leków (EMA) informuje, że obecnie nie ma dowodów z badań klinicznych lub epidemiologicznych, które wykazałyby związek między inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) i blokerami receptora angiotensyny (ARB lub leki sartanowe) a pogorszeniem stanu zdrowia osoby chorej na COVID-19. Eksperci w leczeniu zaburzeń serca i ciśnienia krwi, w tym Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, wydali już oświadczenia w tym zakresie.
EMA ściśle monitoruje sytuację i współpracuje z zainteresowanymi stronami w celu koordynacji badań epidemiologicznych nad wpływem inhibitorów ACE i ARB u osób z COVID-19.

Ważne jest, aby pacjenci, którzy mają jakieś pytania lub nie są pewni co do swoich leków, skonsultowali się z lekarzem lub farmaceutą i nie przerywali regularnego leczenia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.


Leki należy przepisywać i stosować zgodnie z zaleceniami klinicznymi, z należytym uwzględnieniem wszelkich ostrzeżeń i innych informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL) i ulotce dla pacjenta, a także wytycznych wydanych przez WHO oraz odpowiednie organy krajowe i międzynarodowe.

Źródło: URPL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

urpl / nadciśnienie / EMA / choroby nerek / pandemia / koronawirus
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31