Dobre wieści dla pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym

Medexpress

Opublikowano 29 lipca 2019, 14:03

bialczka szpiczak
Medexpress

Opublikowano 29 lipca 2019, 14:03

  • W Polsce co roku odnotowuje się 2-2,5 tysiąca nowych przypadków szpiczaka plazmocytowego.
  • Terapia szpiczaka składa się z wielu linii leczenia, dlatego tak ważny jest dostęp do jak największej liczby leków o różnych mechanizmach działania.
  • Spośród 9 leków w Polsce dostępnych jest 6.
  • Na lipcowej liście leków refundowanych znalazły się dwa nowe leki dla pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym daratumumab i carfilzomib.
  • Leki te pozwolą pacjentom uzyskiwać kolejne remisje, wydłużyć czas do kolejnej progresji i wydłużyć całkowite przeżycie.

Na lipcowej liście leków refundowanych pojawił się lek dla pacjentów ze szpiczakiem mnogim – daratumumab. To lek dla pacjentów po przeszczepie, kiedy choroba nawraca lub pacjentów, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia i wymagają kolejnej linii leczenia. Kiedy realnie pacjenci będą mogli skorzystać z refundacji? O dostęp do leczenia zapytaliśmy OW NFZ.

Leczenie dostępne od zaraz

Podstawą prawną jest obwieszczenie ministra zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2019 r.

Obwieszczenie reguluje dostępność substancji czynnej daratumumabum w produktach leczniczych:

- Darzalex, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml

1 fiol. 20 ml

- Darzalex, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml

1 fiol. 5 ml

W związku z tym, że obwieszczenie rozszerzyło katalog leków dostępnych w ramach programu lekowego, leczenie produktem zawierającym substancję czynną daratumumabum (możliwe jest od 1 lipca 2019 r. we wszystkich szpitalach realizujących program. Zatem pacjent pozytywnie zakwalifikowany do programu może być leczony daratumumabum.

Terapia dostępna jest już m.in. w: Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie oraz Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

- W województwie świętokrzyskim program lekowy, do którego od 1 lipca wszedł daratumumab jest realizowany w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, tak więc Świętokrzyski Oddział Wojewódzki nie musi ogłaszać konkursu i nie ma żadnych formalnych przeszkód, by lek był stosowany – mówi Beata Szczepanek, rzecznik prasowy świętokrzyskiego OW NFZ.

Potwierdza to Centrala NFZ:

- Terapia substancją czynną daratumumab stała się kolejną opcją terapeutyczną w programie lekowym „Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego” na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2019 r.

Powyższe oznacza, że nie ma konieczności prowadzenia postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Mając na względzie powyższe, informuję że terapia substancją czynną daratumumab dostępna będzie niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowań przetargowych celem nabycia wskazanego leku przez podmioty lecznicze – odpowiada nam Biuro Komunikacji Społecznej.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / program lekowy / szpiczak plazmocytowy
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30