prof. Dariusz Kowalski

Dopiero teraz możemy mówić o przełomie w leczeniu DRP

Wojciech Laska

Opublikowano 21 listopada 2019, 13:01

Fot. Katarzyna Rainka
Wojciech Laska

Opublikowano 21 listopada 2019, 13:01

prof. Dariusz Kowalski: W przypadku raka drobnokomórkowego płuca żadne nowe wskazania rejestracyjne do niedawna nie były zarejestrowane. Minęło trzydzieści lat od momentu standardowego schematu cisplatyny z etopozydem i żadne nowe leki, schematy nie pojawiły się. Dopiero teraz więc możemy mówić o przełomie, „pierwszej gwiazdce” czyli wynikach badań IMpower133 tzn. chemioterapii w połączeniu z immunoterapią. Przez ostatnich trzydzieści lat, jak już wspomniałem, nie zarejestrowaliśmy procedury medycznej, która zwiększyłaby efektywność leczenia pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca. Jest to więc pierwsza procedura medyczna, która statystycznie w sposób znamienny wykazała różnice w czasie przeżycia chorych, jak również w czasie wolnym od choroby. Jest to pierwszy krok, i mam nadzieję nie ostatni, który doprowadzi do powstania nowych sposobów leczenia czy to połączenia nowych metod leczenia, chociażby takich jak ukierunkowanych molekularnie antyangiogenne i immunoterapeutyczne.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

drp / drobnokomórkowy rak płuca / rak płuca / rak / nowotwór / Dariusz Kowalski
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31