E-skierowania: Prezydium NRL o projekcie rozporządzenia i dacie rzeczywistego wejścia w życie obowiązku

Medexpress

Opublikowano 27 lutego 2019, 09:03

Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 27 lutego 2019, 09:03

Prezydium NRL na posiedzeniu w dniu 21 lutego br. podjęło stanowisko nr 22/19/P-VIII w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej.

Prezydium NRL przypomina, że mimo określenia w projekcie terminu wejścia w życie rozporządzenia na dzień 1 kwietnia br., w mocy pozostaje ustawowo określona data, do której można wstawiać skierowania w formie papierowej. Jest to dzień 31 grudnia 2020 r.

Dotąd, uprawnienie do wystawiania skierowań w formie papierowej do 31.12.2020 r. wynikało z przepisu art.56 ust.3 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Przepis ten jednak utraci swą moc w dniu 1 kwietnia br. Zostanie on zastąpiony z tym samym dniem przez analogiczny przepis art.12 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.[Dz.U. 2018.2429].

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

nil / e-skierowania
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28