Fizjoterapeuci nie odpuszczają w sprawie wynagrodzeń

Medexpress

Opublikowano 12 wrzesnia 2019, 08:09

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 12 wrzesnia 2019, 08:09

  • 10 września 2019 r. odbyło się spotkanie prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr hab. Maciej Krawczyka z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
  • Spotkanie dotyczyło wyceny świadczeń fizjoterapeutycznych, zapewnienia dostępności świadczeń fizjoterapeutycznych dla pacjentów oraz wzrostu wynagrodzeń dla fizjoterapeutów, wprowadzenie klasyfikacji ICF do sprawozdawczości z NFZ.

Jednym z głównych tematów była konieczność podwyższenia wynagrodzeń fizjoterapeutów. Przedstawiciele KIF wskazali, że podwyżek nie gwarantuje zwiększenie ryczałtu w stosunku do szpitali będących w tzw. sieci szpitali, gdyż zatrudnionych jest tam zaledwie niecałe 8% fizjoterapeutów. Podkreślano aspekt nierównego traktowania zawodów medycznych, co w konsekwencji prowadzi do niepotrzebnych napięć i jest niezrozumiałe dla środowiska fizjoterapeutów, którego część rozważa różne formy protestu.

Zmiany wymagają też funkcjonujące wyceny świadczeń – konieczne jest ich zróżnicowanie. Dzięki temu możliwe byłoby zaoszczędzenie środków, które przeznaczone powinny być na wzrost wynagrodzeń oraz rozszerzenie dostępu dla pacjentów. Obecne wyceny świadczeń nie uwzględniają rzeczywistych kosztów świadczenia. Niezrozumiałe są różnice w wycenie wizyty fizjoterapeutycznej (15 pkt po zmianie) i świadczeń udzielanych przez np. logopedów czy psychologów (np. porada psychologiczna to 60 pkt, a logopedyczna 37 pkt).

Przedstawiciele KIF przypomnieli, że fizjoterapia, jeśli ma być realnie potrzebna pacjentom, musi być skuteczna. I to właśnie tę skuteczność powinien premiować publiczny płatnik. W związku z tym konieczna jest zmiana kryteriów oceny ofert w postępowaniu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej tak, aby premiować świadczeniodawców stawiających na uznane i najbardziej skuteczne procedury czynne (świadczenia z zakresu kinezyterapii). Rozmawiano także o dublowaniu świadczeń dla osób z niepełnosprawnością znaczną i braku możliwości skorzystania ze świadczeń pacjentów wymagających pilnej rehabilitacji, np. po urazach. W tym zakresie konieczne jest określenie kryteriów kwalifikacji i maksymalnego okresu, w jakim może być udzielane świadczenie dla jednego pacjenta.

Dyskutowano także o dostępie do świadczeń fizjoterapeutycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego dla pacjentów, którzy zostali już zdiagnozowani i skierowani do świadczeń rehabilitacji leczniczej.

Źródło: KIF

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

fizjoterapeuci / KIF / wynagrodzenia fizjoterapeutów
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30