Fizjoterapeuci nie zgadzają się na zmniejszenie wyceny zabiegów fizykalnych

KIF
Krajowa Izba Fizjoterapeutów działa na rzecz zmiany wysokości wycen świadczeń refundowanych oraz zmiany warunków kontraktowania w konkursach NFZ. Dokonane w 2019 roku zmiany były zdecydowanie niewystarczające. Opublikowany 26 października br. projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką otwiera przestrzeń na kolejne zmiany w zakresie wyceny świadczeń.
Medexpress 2020-11-03 12:32

Najistotniejsze jest to, że NFZ dostrzega, iż premiowanie indywidualnej pracy z pacjentem jest właściwe i zgodne z pożądanym kierunkiem rozwoju polskiej fizjoterapii. To skuteczne narzędzie pracy fizjoterapeuty, które prowadzi do najlepszych efektów terapeutycznych u pacjentów.

Jednak fizjoterapeuci nie chcą się zgodzić na zmniejszenie wyceny zabiegów fizykalnych. Przepisy przez lata wymuszały na podmiotach leczniczych, określając warunki kontraktowania, olbrzymie inwestycje finansowe w aparaturę do fizykoterapii, co do której stosowania nie przytoczono dowodów naukowych potwierdzających jej skuteczność. Nawet obecnie spełnienie tych wygórowanych warunków realizacji świadczeń i warunków wymaganych od świadczeniodawców w zakresie sprzętu i aparatury medycznej jest nadal konieczne do zawarcia umowy z NFZ. W tym kontekście działanie polegające na zmniejszeniu wyceny świadczeń realizowanych przy użyciu tego sprzętu jest niezrozumiałe i krzywdzące - argumentuje KIF.

Środki finansowe na indywidualną pracę z pacjentem oraz zabiegi kinezyterapeutyczne powinny pochodzić z innych wskazanych przez KIF rozwiązań, z których część już została wdrożona. Np. zmiana w systemie kolejkowania. Olbrzymie oszczędności powinny przynieść zmiany w kryteriach włączenia i wyłączenia do poszczególnych świadczeń, które już dziś zostały opisane w przepisach prawa, a nie zostały sparametryzowane, przez co nie jest prowadzona ich bieżąca weryfikacja - podpowiadają fizjoterapeuci.

KIF zwraca NFZ uwagę na adekwatność wycen pacjentów w podobnych stanach zdrowia, ale leczących się w ramach różnych rodzajów świadczeń. Dla przykładu za dzień pobytu pacjenta na:

  • oddziale udarowym > 3 dni płatnik dziś płaci 4 546 pkt.,
  • po złamaniu kości udowej dla hospitalizacji < 3 dni płatnik płaci 7 878 pkt.

Z kolei za tego samego pacjenta bezpośrednio przekazanego z ww. hospitalizacji na oddział rehabilitacji płatnik płaci odpowiednio:

  • rehabilitacja neurologiczna – 297 pkt z dzień,
  • rehabilitacja ogólnoustrojowa po leczeniu operacyjnym to 220 pkt za dzień,
  • rehabilitacja ogólnoustrojowa po leczeniu zachowawczym z chorobami współistniejącymi to 154 pkt. za dzień.

KIF zgłosi uwagi do zarządzenia z nadzieją na wypracowanie konstruktywnych rozwiązań.

Źródło: KIF

PDF

Zobacz także