Formy przemocy seksualnej wobec dziecka

Pielęgniarki Cyfrowe

Opublikowano 11 lutego 2020, 11:38

Pielęgniarki Cyfrowe

Opublikowano 11 lutego 2020, 11:38

Pedofil, zanim zaatakuje dziecko stosuje wiele technik mających na celu tzw. urobienie
ofiary, aby móc bezpiecznie rozpocząć zamierzone czynności seksualne.

Niepokojącym sygnałem może być szczególne traktowanie dziecka, obdarowywanie go
pieniędzmi, czy prezentami i obiecywanie dziecku spełnienie jego marzeń. Dziecko
obdarzane jest przez pedofila komplementami, że jest niezwykłe, czy nieprzeciętne.

Sprawca nawiązuje z dzieckiem doskonały kontakt, zarówno werbalny, jak i nie werbalny.
Może namawiać dziecko do zerwania bądź ograniczenia kontaktów z rówieśnikami, dążąc do
jak najczęstszej styczności z dzieckiem, zwłaszcza sam na sam.

Urabiając dziecko, sprawca nakłania do:

 • posiadania z nim jak najwięcej sekretów, często kwestionując prestiż rodziców,
 • dąży do nawiązywania bliskiego kontaktu fizycznego z dzieckiem, często go dotykając, głaszcząc, czy całując,
 • rzekomo przypadkiem ociera się o dziecko, dotyka miejsc intymnych,
 • jak najczęściej stara się obnażać przed ofiarą, przekonując, że nagość jest czymś normalnym, prezentuje dziecku zdjęcia nagich ludzi oraz materiały pornograficzne,
 • nie szanuje również prywatności dziecka podczas ubierania, czy rozbierania, a także podczas czynności fizjologicznych,
 • proponuje wspólne oddawanie moczu z nieletnim chłopcem, np. podczas podroży,
 • jest bardzo zaciekawiony życiem intymnym dojrzewającego nastolatka, usiłując się w nie wtrącać,
 • chętnie opowiada mu o swoich kontaktach seksualnych, a także problemach intymnych,
 • dorosły sprawca może czynić często komentarze na temat ciała dziecka, jego dojrzewania fizycznego,
 • prowadzi z dzieckiem edukację seksualną, używając do tego źródeł pornograficznych, jego lub dziecka ciała,
 • czasami proponuje dziecku wspólne spożywanie alkoholu lub narkotyków.

Zachowania takie mogą ujawniać nie tylko osoby bliżej, czy dalej spokrewnione z
dzieckiem, ale również znajomi, sąsiedzi, nauczyciele, czy duchowni.

Wykorzystywanie seksualne dziecka może przybierać różnorodne formy.

Klasyfikacja podawana przez seksuologów obejmuje następujące zachowania seksualne
wobec dziecka:

I. Bez kontaktu fizycznego.

Działania te obejmują:

 • Rozmowy o treści seksualnej. Często są to np. lubieżne komentarze dotyczące wyglądu dziecka. Rozmowy mogą być prowadzone również przez telefon, czy w formie listów,
 • Ekspozycja intymnych części ciała dziecka lub/i sprawcy, nierzadko połączona z masturbacją,
 • Oglądactwo (skoptofilia, voyeuryzm). Polega na uzyskiwaniu satysfakcji seksualnej podczas podglądania z ukrycia miejsc intymnych dziecka lub osoby dorosłej lub czynności seksualnych,
 • Pokazywanie dziecku materiałów pornograficznych – zdjęć, czasopism, czy wspólne z dorosłymi oglądanie filmów pornograficznych.

II. Pobudzanie intymnych części ciała dziecka:

 • Dotykanie ciała dziecka, jego części intymnych – piersi, pośladków, czy genitaliów,
 • Całowanie intymnych części ciała dziecka,
 • Ocieractwo, które jest bardzo powszechnym zaburzeniem polegającym na dotykaniu i ocieraniu penisem różnych okolic ciała. Ofiarami ocieractwa padają również dorosłe kobiety,
 • Ręczne pobudzanie miejsc intymnych dziecka,
 • Zmuszanie dziecka do pobudzania ręcznego narządów płciowych sprawcy.

III. Penetracja seksualna:

 • Penetracja pochwy lub odbytu dziecka palcem, narzędziem, np. wykonywanie zbędnych lewatyw, pomiarów temperatury, niepotrzebne wprowadzanie maści, leków w okolice genitaliów dziecka,
 • Zmuszanie dziecka do wkładania palca lub przedmiotu do pochwy lub odbytu sprawcy,
 • Penetracja genitalna – kontakt analny lub waginalny;

- Kontakty oralne – nakłanianie dziecka do poddawania się tym działaniom lub
czynienia ich,

- Stosunki udowe.

IV. Wykorzystywanie seksualne dzieci łączone z innymi formami przemocy:

- Upajanie dziecka alkoholem,
- Odurzanie dziecka narkotykami,
- Urolagnia – czerpanie satysfakcji seksualnej z kontaktu z moczem dziecka,
- Czerpanie przyjemności seksualnej z defekacji dziecka,
- Zmuszanie do obcowania ze zwierzętami.

V. Seks grupowy polegający na uczestnictwie w czynnościach seksualnych jednego sprawcy z więcej niż jednym dzieckiem lub więcej niż jednego sprawcy z jednym dzieckiem. Takie schematy nadużyć seksualnych wydarzają się również wewnątrz rodziny, jak również w instytucjach opiekuńczych.

Jako formy wykorzystywania seksualnego dzieci wymienia się również pornografię i
prostytucję dziecięcą.

Budzącą ogromne oburzenie formą przemocy wobec dzieci jest przemoc rytualna. Dzieci
zmuszane są do uczestniczenia w sadystycznych rytualnych aktach. Poddawane są również
czynnościom seksualnym. Działania te służą często zaspokojeniu cielesnych żądzy sprawców.

Według statystyk na ryzyko kontaktów oralnych, dotykanie, wkładania w okolice intymne
różnych przedmiotów, narażone są dzieci w wieku około czterech lat, natomiast nastolatki na
stosunki seksualne.
Nawiązywanie relacji seksualnych z dzieckiem może mieć podłoże nie tylko w dążeniu do
zaspokojenia popędu seksualnego, ale również może zaspokajać u sprawcy potrzebę
sprawowania władzy i dominowania nad dzieckiem.

Mgr Joanna Lewoniewska

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

dziecko / molestowanie / pedofilia / przemoc seksualna
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30