GUS: Stan zdrowia ludności Polski w 2019 r.

Medexpress

Opublikowano 01 wrzesnia 2021, 08:53

Medexpress

Opublikowano 01 wrzesnia 2021, 08:53


I obejmuje takie aspekty jak: stan zdrowia, chorobowość, zdrowie psychiczne, wypadki i urazy, korzystanie z opieki zdrowotnej, profilaktyka zdrowotna oraz determinanty zdrowia.

Respondentów pytano m.in. o stan zdrowia. Jak podkreśla GUS jest to ocena subiektywna, dotycząca aktualnej percepcji samopoczucia badanych.

 • W 2019 roku zdecydowanie przeważały dobre lub bardzo dobre oceny stanu zdrowia (niespełna 67%) nad złymi lub bardzo złymi (około 9%).
 • Blisko połowy ankietowanych wskazała na długotrwałe problemy zdrowotne lub choroby przewlekłe, trwające przynajmniej 6 miesięcy (o 3 p. proc. mniej niż w 2014 roku).


Do najczęściej występujących chorób i dolegliwości przewlekłych zaliczono: wysokie ciśnienie krwi (niemal 27%) oraz bóle dolnej partii pleców lub inne przewlekłe dolegliwości pleców (blisko 26%), a u dzieci – różnego rodzaju alergie (prawie 14%).

Pytania o samodzielne wykonywania codziennych czynności zadano osobom starszym oraz osobom mających ograniczenia w wykonywaniu codziennych czynności życiowych.

 • Niemal 23% osób w tej grupie miało trudności związane z kładzeniem się i wstawaniem z łóżka lub siadaniem czy wstawaniem z krzesła.
 • Ponad 21% miało problem z samodzielną kąpielą, a 19% – z samodzielnym ubraniem się i rozebraniem.


Ponad 38% to osoby z nadwagą, a blisko 19% – z otyłością; co daje 57% osób z nadmierną masą ciała. Wagę w normie miało około 40% mieszkańców Polski.

SAMOPOCZUCIE PSYCHOFIZYCZNE OSÓB W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ

 • Ponad połowa respondentów skarżyła się na ból fizyczny: najczęściej o średnim lub łagodnym natężeniu, natomiast na ból silny lub wyjątkowo silny, skarżyło się ponad 9% osób.
 • Ból o jakimkolwiek nasileniu odczuwało 47% osób w grupie wieku 40-49 lat, a ponad 86% osób najstarszych (80 lat lub więcej).
 • Niezależnie od stopnia, występowanie objawów wskazujących na depresję, deklaruje niespełna 16% mieszkańców Polski.

STYL ŻYCIA

 • Ponad połowa dorosłych deklarowała, że codziennie spożywanie owoców i warzyw.
 • 42% mieszkańców Polski wykonywało codzienne czynności siedząc lub stojąc, 40% wykonywało umiarkowany wysiłek fizyczny podczas codziennych zajęć, a ponad 9% – ciężką pracę lub pracę wymagającą znacznego wysiłku fizycznego.
 • Z zebranych danych wynika, że dorośli w 2019 roku rzadziej niż w 2014 roku sięgali po papierosy, ale niestety częściej po alkohol.

PROFILAKTYKA

 • 64% mieszkańców Polski miało wykonane badanie ciśnienia krwi w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przeprowadzeniem wywiadu.
 • Około 84% zadeklarowało, że przynajmniej raz w życiu miały badanie poziomu cholesterolu we krwi badanie (to o 8 p. proc. więcej niż w 2014 roku).
 • 52% dorosłych miało wykonany pomiar cukru we krwi.
 • Szczepienie przeciw grypie wykonało kiedykolwiek w życiu – 19% mieszkańców Polski.
 • W 2019 roku test na krew utajoną w kale lub kolonoskopię, chociaż raz w życiu, wykonało 24% osób dorosłych (w 2014 roku – 20%).

KORZYSTANIE Z USŁUG ZDROWOTNYCH I STOSOWANIE LEKÓW

 • Ponad 11% mieszkańców Polski skorzystało w 2019 roku z leczenia szpitalnego z przynajmniej 1 noclegiem. Zaś średni czas leczenia szpitalnego wyniósł około 9 dni w ciągu roku.
 • Z leczenia na oddziałach dziennych (bez noclegu) skorzystało blisko 7% dorosłych.
 • Z usług lekarzy POZ w warunkach ambulatoryjnych skorzystało niemal 81% mieszkańców Polski, a lekarzy specjalistów – około 57%.
 • Około 65% mieszkańców Polski stosowało leki (na receptę lub bez recepty), 20% wyłącznie leki bez recepty, blisko 22% – na receptę, a leki z obu grup – nieco ponad 23%.
 • 23% osób, które potrzebowały opieki medycznej w ciągu roku, doświadczyło opóźnień z powodu długiego okresu oczekiwania na wizytę.
 • Niemal 8% nie stać było na opiekę dentystyczną, ponad 6% – na opiekę medyczną, prawie 3% – na opiekę psychologa lub psychiatry, a ponad 5% – na wykupienie leków przepisanych na receptę.

Wyniki badania dostępne: TU

Źródło: GUS

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

GUS / opieka zdrowotna / stan zdrowia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28