GUS: Trwanie życia w zdrowiu w 2020 r.

Medexpress

Opublikowano 09 grudnia 2021, 09:55

Medexpress

Opublikowano 09 grudnia 2021, 09:55

Oczekiwane lata przeżyte w zdrowiu (Healthy Life Years, HLY) nazywane też wskaźnikiem oczekiwanej długości życia bez niepełnosprawności (Disability Free Life Expectancy, DFLE) to wskaźnik obrazujący sytuację zdrowotną ludności, obliczany na podstawie tablic trwania życia oraz indywidualnie i subiektywnie postrzeganej niepełnosprawności. Wartość HLYX interpretuje się jako przewidywaną średnią liczbę lat jaką ma do przeżycia bez niepełnosprawności osoba w wieku x ukończonych lat, pod warunkiem, że aktualne warunki umieralności i utraty zdrowia populacji utrzymają się na obecnym poziomie.
Różnica w HLY0 między obiema płciami wyniosła w 2020 r. 3,9 roku na korzyść kobiet. Wartość ta zmniejsza się wraz z przeżytymi latami. Dla osób w wieku 50 lat wyniosła 2,3 roku, a dla osób w wieku 65 lat już tylko 1 rok.
W analizie oczekiwanego trwania życia w zdrowiu (HLYx) ważne jest uwzględnienie również przeciętnego trwania życia (ex), czyli określenie jaka część życia wolna jest od niepełnosprawności (Wykres 1). Od 2009 r. poziom HLY0 zmieniał się proporcjonalnie do wartości przeciętnego trwania życia (e0), dla mężczyzn stanowiąc ok. 80% e0, a dla kobiet ok. 77% . Oznacza to, iż mimo że dla mężczyzn przewiduje się krótsze trwanie życia, to większą jego część przeżyją bez niepełnosprawności. Warto dodać, iż obserwowane w 2020 r. skrócenie przeciętnego trwania życia nie ma swojego odzwierciedlenia w spadku procentu życia przeżywanego bez niepełnosprawności.
W 2020 r. współczynnik HLY0 dla mężczyzn w miastach wyniósł 59,5 roku, a na wsi 59 lat, natomiast dla kobiet odpowiednio 63,5 roku oraz 62,6 roku (Tablica 1). Różnica między HLY mieszkańców miast oraz wsi zmieniała się na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Więcej: TU
Źródło: GUS

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

zdrowie / GUS / życie w zdrowiu
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30