GUS: wynagrodzenia w 2020. Jakie zarobki w ochronie zdrowia?

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport: Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 roku. Czy pandemia wpłynęła na zarobki w ochronie zdrowia?
Medexpress 2021-05-04 11:44

Według publikacji GUS„Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 roku” przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2020 r. wyniosło 5167,47 zł i wzrosło o 5 % w porównaniu z 2019 r. Warto podkreślić, że w sektorze publicznym średnie wynagrodzenie wyniosło 5900,60 zł, zaś w sektorze prywatnym 5013,54 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej wyniosło 5371,73 zł (w sektorze publicznym 5571,36, w prywatnym 4584,91).

Przypomnijmy, że w 2019 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej wyniosło 5113 zł brutto.

Więcej: TU

Źródło: GUS

PDF

Zobacz także