Koronawirus

Ile NFZ zapłaci za test wykonany w aptece?

Medexpress

Opublikowano 28 stycznia 2022, 09:40

Medexpress

Opublikowano 28 stycznia 2022, 09:40

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, której rezultatem jest stale zwiększająca się liczba osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, co przekłada się na zwiększoną liczbę osób wymagających izolacji, zasadne jest zwiększenie liczby funkcjonujących dotychczas izolatoriów.

Zmiana brzmienia przepisu § 3 ust. 13 dokonana w niniejszym zarządzeniu ma na celu umożliwienie bieżącego dostosowywania liczby utworzonych na terenie danego województwa izolatoriów do aktualnej sytuacji epidemicznej tak, aby zapewnić konieczną opiekę dla osób zakażonych wirusem SARSCoV-2.

Kolejna wprowadzona niniejszym zarządzeniem zmiana ma na celu zwiększenie dostępności do diagnostyki SARS-CoV-2, poprzez wprowadzenie możliwości wykonania testów antygenowych w aptekach ogólnodostępnych.

Potrzeba rozszerzenia działalności apteki o wykonywanie testów antygenowych przez farmaceutów podyktowana jest pojawieniem się wariantu koronawirusa Omikron, który wykazuje duży potencjał zakaźny. W takim przypadku pojawia się ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się epidemii i zwiększenia dynamiki zakażeń.

W związku z powyższym, niezbędne jest uruchomienie kolejnych punktów testowania w celu zidentyfikowania przypadków z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. W tym celu utworzono nowe produkty rozliczeniowe: 99.05.0009 Wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 o wartości 35,83 (obejmuje koszty: pobrania materiału biologicznego, testu antygenowego i wykonania testu; finansowaniu podlegają tylko testy antygenowe, których wykonanie zostało zlecone w systemie CeZ; konieczność sprawozdania wyniku testu diagnostycznego) oraz 99.05.0010 Wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 (bez kosztu testu) o wartości 23,24 zł (obejmuje koszty: pobrania materiału biologicznego i wykonania testu (bez kosztu testu); finansowaniu podlegają tylko testy antygenowe, których wykonanie zostało zlecone w systemie CeZ; konieczność sprawozdania wyniku testu diagnostycznego). Stosownie do powyższego dokonano modyfikacji załącznika nr 1 do zarządzenia (Wzór wykazu).

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

testy antygenowe / NFZ / wycena świadczeń / apteka / izalatoria / test w aptece
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31