Innowacyjny model opieki zintegrowanej nad pacjentami z POChP

O takiej opiece zdrowotnej marzą pacjenci w całej w Polsce. Zaprojektowany i wdrożony na Pomorzu model zintegrowanej opieki dla chorych na zaawansowaną POChP otrzymał nagrodę główną VBHC Dragons Grant podczas międzynarodowego konkursu w Holandii (18 maja br.).
Medexpress 2021-06-07 08:00

W tym roku po raz pierwszy odbyła się polska edycja konkursu „Wartość w medycynie Dragon's Grant & Endorsement” zorganizowana przez Instytut INNOWO i Polską Koalicję Medycyny Personalizowanej PKMP, której honorowymi partnerami zostali NFZ, Rzecznik Praw Pacjenta, Collegium Medicum UJ, Gdański Uniwersytet Medyczny, SGH w Warszawie i Collegium Civitas.

Konkurs ma na celu promowanie praktycznych, kosztowo efektywnych rozwiązań zapewniających pacjentom najwyższą jakość usług, spersonalizowane, innowacyjne leczenie i diagnostykę. Biorą w nim udział instytucje ochrony zdrowia, które wdrażają praktyczne rozwiązania w oparciu o Value Based Healthcare.

Asystenci chorych

Pomysłodawcą zintegrowanej opieki dla chorych na zaawansowaną POChP jest prof. Ewa Jassem, kierownik Kliniki Alergologii, Pulmonologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

– Wiedzieliśmy, że ci chorzy są zagubieni w systemie zdrowia, że trafiając do poradni nie zawsze potrafią podczas krótkiej wizyty zrozumieć, jakie są zalecenia dotyczące przyjmowania leków wziewnych – opowiada dr Iwona Damps-Konstańska z Kliniki Alergologii i Pneumonologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zaczęło się więc od przeszkolenia asystentów chorych, którzy odwiedzali ich i sprawdzali, czy dobrze inhalują swoje leki. Potem przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku powstał ośrodek wsparcia dla chorych na POChP.

Opieka kompleksowa

Koordynator Katarzyna Świętnicka organizuje pracę całego zespołu, jest w kontakcie z chorymi i opiekunami. Lekarz fizjoterapeuta dr Marzena Olszewska-Karawan przygotowała publikację dla pacjentów z opisem ćwiczeń. Powstał też instruktażowy film z ćwiczeniami, w którym wzięli udział pacjenci. Każdy chory odbywa rozmowę z psychologiem, a jeśli wymaga dalszego wsparcia psychologicznego, organizowana jest dodatkowa wizyta. Chorzy na POChP to często osoby samotne, żyjące w izolacji społecznej. Częsty kaszel jest elementem ich stygmatyzacji, szczególnie w dobie pandemii. Mają też pogorszoną tolerancję wysiłku i nie są w stanie zapewnić sobie podstawowych potrzeb, jak np. zalecana dieta.

- Widzieliśmy, że nasze działania nie są w stanie zabezpieczyć wszystkich potrzeb pacjentów, dlatego rozpoczęliśmy współpracę w fundacją hospicyjną „Lubię pomagać” i tam szukaliśmy wolontariuszy. Udało się i to nasz wielki sukces, że pacjent, który był osobą samotną mógł spotkać się z kimś i porozmawiać np. o ulubionych książkach – mówi dr Damps-Konstańska.

Wymierne efekty

Wielospecjalistycznymi działaniami projektu objęto 400 osób, z czego wsparciem domowym połowę z nich. – Oceniając nasze działania sprawdzaliśmy, czy taki rodzaj opieki stabilizuje przebieg choroby i czy nie dochodzi do zaostrzeń. Zaostrzenia są momentem zagrożenia dla chorego, ponieważ z ich powodu pacjent może umrzeć, a poza tym powodują istotny napęd do progresji choroby – mówi dr Damps-Konstańska.

Analizy wykonana przez dr Ewę Bandurską pokazały, że aby uniknąć jednego ciężkiego zaostrzenia czyli hospitalizacji z powodu zaostrzenia POChP w ciągu pół roku, trzeba objąć taką opieką trzy osoby. Taka profilaktyka zaostrzeń przekłada się na zmniejszenie wydatków NFZ na leczenie szpitalne - Możemy sobie wyobrazić, jak duże mogłyby być korzyści z opieki koordynowanej oraz wsparcia chorego w domu przy tak wielu chorujących na POChP w Polsce – wylicza dr Damps-Konstańska.

Polak potrafi

Zdaniem organizatorki polskiej edycji konkursu dr Beaty Jagielskiej, sukces Polaków dowodzi, że jesteśmy w stanie dużo zrobić dla poprawy jakości, a to przekłada się ewidentnie na poprawę efektywności kosztowej, co jest niezmiernie istotne przy wykorzystaniu najdroższych technologii. – Pieniądze muszą być dobrze zainwestowane, aby największą korzyść zdrowotną i jakościową odnosił chory – zaznacza.

– W ochronie zdrowia kluczowe są działania mające na celu poprawę jakość opieki nad pacjentem, ponieważ system ma działać na korzyść pacjenta. Dlatego organizując ten konkurs chcemy promować rozwiązania, które mają stawiać chorego w centrum i oferować mu jak najwyższą jakość leczenia. Dzięki Value Based Healthcare Dragons Grant and Endorsement możemy docenić najciekawsze i najlepsze rozwiązania poprawiające jakość systemu ochrony zdrowia w Polsce. Organizatorzy maja nadzieję, że inne szpitale i jednostki medyczne będą realizować podobne projekty i wystartują w kolejnych edycjach konkursu. - Myślę, że projekt pomorski przetarł szlaki i pokazał, że niemożliwe stało się możliwe – dodaje dr Agnieszka Sznyk, prezes INNOWO.

PDF

Zobacz także