Jak piją i imprezują Polacy?

Tomasz Kobosz

Opublikowano 15 wrzesnia 2016, 14:00

Fot. Thinkstock/Getty Images
Tomasz Kobosz

Opublikowano 15 wrzesnia 2016, 14:00

Kultura konsumpcji alkoholu w Polsce powoli rośnie. Większość pijących zachowuje umiar zarówno pod względem ilości, jak i częstotliwości spożywanego alkoholu. Jak jednak wpłynąć na podstawę tych, którzy tego nie potrafią?

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Maison & Partners, aż 4 na 5 osób pije alkohol w sposób umiarkowany, jeśli chodzi o jego ilość i częstotliwość picia. Różnice jednak występują, jeśli spojrzymy na styl picia. Wpływ na niego mają takie czynniki jak: nastawienie na osiąganie celów życiowych, poczucie spełnienia i własnej wartości czy też podatność na wpływ innych. Ponad ¼ badanych przyznaje, że miewa problem z przerwaniem konsumpcji alkoholu, w sytuacji gdy inni ich do tego namawiają lub gdy bardzo dobrze się bawią.

Badacze wyróżnili 6 charakterystycznych grup ludzi, którzy imprezują i sięgają po alkohol w różnych sytuacjach i z różnych powodów.

  • 1. Odpowiedzialni to największa ze wszystkich grup, którą stanowi aż 21% badanych. Ten typ osób niezależnie od sytuacji zawsze zachowuje umiar i kontrolę. Samodzielnie podejmują decyzję i rzadko ulegają wpływom i presji innych. Wiedzą, że kluczem do sukcesu jest znalezienie złotego środka. Piją alkohol, bo wszystko jest dla ludzi, ale doskonale znają swoje granice, których nigdy nie przekraczają.
  • 2. W grupie Niezainteresowanych znalazła się co piąta badana osoba (19%). Konsumenci z tej grupy piją niewiele i bardzo rzadko. Zdecydowaną większość tej grupy stanowią kobiety, które charakteryzują się wysoką samokontrolą oraz dbałością o zdrowie.
  • 3. Abstynenci to grupa deklarująca, że w ogóle nie sięga po alkohol. Należy do niej 19% badanych. Osoby te mówią, że alkohol nie jest im w ogóle potrzebny lub po prostu im nie smakuje. Co ważne, w porównaniu do innych grup Abstynenci deklarują, że potrafią efektywnie odmawiać, a podejmowanie wyrzeczeń nie stanowi dla nich większego problemu.
  • 4. Grupa określona mianem Balujących stanowi 16% respondentów. Są to osoby o wysokim poczuciu spełnienia i kontroli nad swoim życiem. Alkohol jest dla nich towarzyszem zabawy. Jest on na tyle istotny dla grupy Balujących, że piją go najwięcej i najczęściej ze wszystkich. Co więcej zdarza im się przesadzić, czego konsekwencją są ryzykowne zachowania, jednak rzadziej niż inni pijący popadają z tego powodu w kłopoty.
  • 5. Wyskokowi stanwili13% badanych. Są to osoby, które piją stosunkowo niewiele i rzadko, aczkolwiek jeśli już sięgną po alkohol, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że „poniesie ich melanż”. Mają oni wówczas tendencję to wykazywania zachowań ryzykownych, co wskazuje na niską samokontrolę. To typ, który nie potrafi odmówić w sytuacji, gdy ktoś go do czegoś namawia. Co więcej, Wyskokowi sięgają po alkohol, ponieważ liczą, że pozwoli im się wyluzować i nawiązać bliższe relacje z innymi.
  • 6. Najmniejszą grupę badanych stanowią Zatopieni, do której zaklasyfikowano 12% respondentów. Charakteryzuje ją najbardziej ryzykowny sposób spożywania alkoholu. Osobom znajdującym się w tej grupie często przydarzają się zaniedbania wynikające z nadużywania alkoholu. Zatopieni odznaczają się brakiem poczucia wpływu na własny los, a alkohol stanowi dla nich sposób na zabicie nudy i odpędzenie frustracji.

Piętnowanie nie działa

- Nasze badania wyraźnie pokazują, że styl konsumpcji alkoholu przez Polaków zmienia się coraz bardziej. Okazuje się jednak, że dla budowania takiej kultury konsumpcji, w której alkohol jest elementem a nie warunkiem koniecznym, ważny jest sposób komunikacji. Z badań wynika, że piętnowanie oraz moralizatorstwo nie działają. Osoby pijące ryzykownie nie wierzą, że nieprzyjemne sytuacje po alkoholu mogą przydarzyć się właśnie im. Kiedy zdarzy im się jakieś nieprzyjemne wydarzenie po alkoholu, przekłada się to na postanowienie unikania tego typu sytuacji w przyszłości, ale nie ma wpływu na bardziej odpowiedzialne picie. Skuteczne działania promujące odpowiedzialną konsumpcję alkoholu powinny skupić się bardziej na pokazywaniu pozytywnych przykładów, niż na próbie uświadomienia konsekwencji ryzykownych zachowań – mówi współautorka badań prof. Dominika Maison z Maison & Partners.

Badanie Jak ograniczyć zjawisko ryzykownego picia? powstało na zlecenie Grupy Żywiec w oparciu o badanie ilościowe CAWI przeprowadzone wśród 814 internautów w wieku 18-45 lat oraz badanie jakościowe zrealizowane metodą diad afiliacyjnych. Badanie zostało zrealizowane w kwietniu i maju 2016 roku.

Źródło: materiały prasowe

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

alkohol / alkoholizm / uzależnienia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31