Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Polacy w sidłach nałogu. Prawie jedna trzecia dorosłych w naszym kraju pali papierosy

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 30 sierpnia 2023 09:11

Polacy w sidłach nałogu. Prawie jedna trzecia dorosłych w naszym kraju pali papierosy - Obrazek nagłówka
Fot. iStock/Getty Images
Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło badanie „Polacy o swoim nałogu nikotynowym. Badanie opinii publicznej”. Jakie wnioski?

W Polsce odsetek palaczy wzrósł w ub. roku do 28,8%, co oznacza, że papierosy pali ponad 8 mln dorosłych Polaków – donosi ostatni raport Polskiej Akademii Nauk. Według raportu PAN z podgrzewaczy tytoniu korzysta natomiast ok. 4% ankietowanych.

Nie ma dobrych używek tytoniowych, ale tzw. alternatywne dla palenia papierosów formy dostarczania nikotyny do organizmu są raportowane przez samych użytkowników jako mniej obciążające dla ich zdrowia niż palenie papierosów - to kluczowy wniosek z najnowszego raportu CBOS dot. nałogu nikotynowego Polaków.

  • 4 na 5 (44%) palaczy, którzy zaczęli stosować podgrzewacze tytoniu zamiast palenia papierosów, motywuje to chęcią ograniczenia palenia.
  • 82% respondentów uznało decyzję o przejściu na podgrzewacze za korzystną dla ich samopoczucia.
  • Prawie połowa (47%) deklaruje, że przejście z papierosów na podgrzewacze jest dla nich częścią szerszego planu stopniowego odchodzenia od nałogu.
  • 8 na 10 respondentów (82%) uznało decyzję o zastąpieniu papierosów używaniem podgrzewacza tytoniu za korzystną dla ich zdrowia;

Metodologię badań opracował prof. Janusz Sytnik-Czetwertyński z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego:

Badanie wypełnia istotną lukę w dotychczasowych, burzliwych dyskusjach dotyczących szkodliwości nowych form wyrobów nikotynowych. Brakowało dotąd perspektywy samych konsumentów tychże wyrobów. A to oni najlepiej mogą ocenić swoje zdrowie z okresu, gdy jeszcze palili papierosy i porównać je do okresu, w którym użytkują podgrzewacze tytoniu. Tym, co najbardziej rzuca się w oczy w ich odpowiedziach, jest jednoznaczne wskazanie na palenie papierosów jako zachowanie odczuwalne zdecydowanie bardziej niekorzystnie zdrowotnie, niż używanie podgrzewaczy tytoniu. Tyczy się to wszystkich odpowiedzi cząstkowych w zakresie kondycji: fizycznej, psychicznej, psychofizycznej i społecznej, a także co do oceny stopnia uzależnienia respondenta. Odpowiedzi te są jednoznaczne we wszystkich przecięciach demograficznych: co do wieku, poziomu wykształcenia, regionu zamieszkania, wielkości miejscowości czy wysokości dochodów – mówi dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, główny koordynator zespołu ekspertów i autor ankiet badawczych.

Wśród pozostałych wniosków raport „Polacy o swoim nałogu nikotynowym…” wymienia m.in.:

- 6 na 10 respondentów (63%) po przejściu na podgrzewacze tytoniu deklaruje, że nie wróci lub nie zamierza wrócić do palenia papierosów.

- 45% respondentów zgłasza lepszą kondycję fizyczną po przejściu na podgrzewacze tytoniu niż gdy palili papierosy.

- 43% ocenia, że po zastąpieniu papierosa wspomnianą alternatywą nie odczuwa negatywnych zmian w zakresie swojego zdrowia fizycznego.

Badanie zrealizowały, niezależnie od siebie, dwa instytuty badawcze: Pollster oraz IQS Think Forward. Instytuty pracowały na dwóch odrębnych i reprezentatywnych grupach, po 1.250 osób każda.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także