Jak przestrzegano praw osób z zaburzeniami psychicznymi w 2020 roku?

Medexpress

Opublikowano 18 czerwca 2021, 08:35

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 18 czerwca 2021, 08:35

Ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków organów władzy publicznej. Na straży praw pacjentów z placówek psychiatrycznych i ośrodków leczenia uzależnień stoi Rzecznik Praw Pacjenta. W 2020 roku Departament ds. Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta podjął ponad 10 tysięcy różnego rodzaju spraw, których celem była pomoc osobom w kryzysie psychicznym.

Ochronę praw osób z zaburzeniami psychicznymi realizują głównie Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Ubiegły rok, ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 był szczególny także w ich pracy. Mimo utrudnień w realizacji ustawowych zadań, przez cały rok pomagali pacjentom i osobom bliskim. Rozpatrzyli ponad 600 skarg, blisko 4 000 zapytań i zgłoszeń nie skargowych. Ponadto 5 700 razy podejmowali działania z własnej inicjatywy, których celem było edukowanie pacjentów oraz weryfikacja przestrzegania ich praw. Działania z inicjatywy własnej są niezmiernie ważne - pacjenci z problemami psychiatrycznymi, ze względu na stan swojego zdrowia oraz przebywanie w zamkniętym szpitalu - nie są w stanie upomnieć się o swoje prawa.

W 2020 roku dużo spraw dotyczyło braku możliwości kontaktu telefonicznego i osobistego z pacjentami leczonymi w szpitalach, doręczania rzeczy osobistych i żywności. Sprawdzaliśmy też, czy pacjenci przyjmowani do szpitali bez swojej zgody, mają zapewniony kontakt z sądami oraz pełnomocnikami ustanowionymi dla nich przez sądy. Interweniowaliśmy w sytuacjach, gdy pacjenci byli zamykani w salach łóżkowych bez dostępu do picia, jedzenia i toalet. Nawiązaliśmy również kontakt z uczelniami wyższymi, aby zobaczyć jakie są potrzeby i możliwości wsparcia psychicznego dla studentów.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w raporcie z działań podejmowanych przez Departament ds. Zdrowia Psychicznego, w tym Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w 2020 roku.

Źródło: RPP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

rzecznik praw pacjenta / Bartłomiej Chmielowiec
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28