Jakie ryzyko wiąże się z karmieniem piersią przez 2 lata i dłużej?

Tomasz Kobosz

Opublikowano 03 lipca 2017, 22:04

Fot. Thinkstock
Tomasz Kobosz

Opublikowano 03 lipca 2017, 22:04

Badacze z University of Adelaide przeanalizowali dane 1129 osób urodzonych w 2004 r. w Brazylii, w miejscowości, gdzie dostępna dla wszystkich mieszkańców woda pitna była fluorowana.

Dane zawierały m.in. informacje o rodzaju pokarmu, jakie dziecko otrzymywało odpowiednio: tuż po urodzeniu, po trzech miesiącach oraz w wieku 1 i 2 lat.

Okazało się, że 24 proc. 5-latków cierpiało już na próchnicę obejmującą co najmniej sześć zębów. Co drugie zaś dziecko miało zaatakowany przynajmniej jeden ząb.

Zestawienie danych wykazało prawidłowość: karmienie piersią przez co najmniej dwa pierwsze lata życia podnosi ryzyko próchnicy w wieku 5 lat 2,4-krotnie (w porównaniu do dzieci odżywianych w taki sposób tylko przez rok). U karmionych piersią powyżej 2 lat większa była także średnia liczba zajętych zębów.

Co ciekawe, nie zaobserwowano różnic w częstości i rozległości próchnicy pomiędzy dziećmi karmionymi mlekiem matki przez rok, a takimi, które pokarm ten miały zapewniony przez pierwsze 13–23 miesiące. Ryzyko próchnicy rosło więc niemal skokowo dopiero po pełnych 2 latach karmienia piersią.

Autorzy badania wyjaśniają to w następujący sposób: powyżej 2. roku życia zwykle zmienia się rytm karmienia piersią i najczęściej sprowadza się ono do nocnego „dokarmiania” na życzenie, nierzadko wielokrotnie w ciągu nocy. W praktyce wyklucza to możliwość umycia dziecku ząbków, których przecież w tym okresie malec ma prawie komplet (jako ostatnie w 21.-31. miesiącu życia pojawiają się dolne i górne drugie trzonowce).

Naukowcy zastrzegają, że wyniki obserwacji przeprowadzonej na małym wycinku populacji brazylijskiej, nie muszą się przekładać na dzieci urodzone w innych krajach. W szczególności granica najkorzystniejszego dla zębów wieku zaprzestania karmienia piersią może być różna.

Źródło: Science Word Report

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

próchnica / karmienie piersią
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31