Aneta Klimczak: Jako technicy farmaceutyczni nie możemy się zgodzić na to, żeby farmaceuci znowu decydowali o losie naszego zawodu bez nas

Wiceprezes Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych RP – Aneta Klimczak, opublikowała stanowisko Związku wobec uchwały Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej z dnia 7 grudnia 2019 roku.
Wojciech Laska 2020-01-16 16:15

Przypomnijmy, że w pierwszej połowie grudnia 2019 roku, farmaceuci zrzeszeni w Gdańskiej OIA, przyjęli uchwałę ws. podjęcia działań zmierzających do zablokowania kształcenia techników farmaceutycznych. Jak można przeczytać w uzasadnieniu: „w Polsce istnieje wystarczająca ilość farmaceutów o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, aby objąć pacjentów odpowiednią opieką farmaceutyczną„. Uchwała zobowiązuje także delegatów do przedstawienia stanowiska na VIII Krajowym Zjeździe Aptekarzy.

Krytycznie do zapisów uchwały, odniosła się Aneta Klimczak, wiceprezes ZZTF RP:

- Udało nam się wznowić od ubiegłego roku kształcenie w zawodzie techników farmaceutycznych. Po długich i czasem trudnych rozmowach, razem z ministerstwem wypracowaliśmy nową podstawę programową. I tutaj nagle pojawia się głos farmaceutów, że techników nie należy kształcić. To brzmi jak próba ponownego wygaszenia kształcenia techników farmaceutycznych. W obliczu ogromnych niedoborów kadrowych, z jakimi w chwili obecnej musimy się zmagać, takie pomysły budzą nasze głębokie zdziwienie. Miejmy nadzieję, że jest to odosobniony pomysł Okręgowej Izby Aptekarskiej w Gdańsku. Jako technicy farmaceutyczni nie możemy się zgodzić na to, żeby farmaceuci znowu decydowali o losie naszego zawodu bez nas.

I dodała, że w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad zwiększeniem możliwości techników farmaceutycznych, do podnoszenia kwalifikacji:

- 9 stycznia byliśmy na pierwszym z cyklu spotkań, jakie mamy zaplanowane w Ministerstwie Zdrowia. Można odnieść wrażenie, że Ministerstwo Zdrowia otworzyło się postulaty techników farmaceutycznych, za możliwością podnoszenia przez nich kwalifikacji. Padły ze strony MZ zapewnienie, że resort będzie chciał zorganizować szkolenia dla techników farmaceutycznych, na wzór szkoleń dla farmaceutów: punktowanych i odnawianych co 5 lat. Mówiono także o rejestrach techników farmaceutycznych. Nie wiemy na jakim etapie zawansowania są prace w MZ w tym temacie, ale kolejne spotkanie zapowiedziane zostało na koniec lutego.

Stanowisko Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych RP w związku z uchwałą Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej z dnia 7 grudnia 2019 roku:

Od ubiegłego roku wznowione zostało kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny.
Półroczna- wydawałoby się krótka - przerwa w kształceniu doprowadziła do ogromnych szkód, zarówno w zakresie potencjału dydaktycznego jak i dopływu nowych kadr. Apteki w chwili obecnej borykają się z olbrzymim problemem niedoboru personelu. Dlatego z przerażeniem obserwujemy próby wywołania kolejnej histerii w sprawie techników farmaceutycznych. Wszystkie wątpliwości związane z potrzebą wznowienia kształcenia techników i istnienia zawodu zostały już wyjaśnione. Jedynym problemem , który realnie istnieje , to brak możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez techników farmaceutycznych.
W tym miejscu chciałabym poinformować, że jest nadzieja na zmianę. Kilka dni temu 9 stycznia 2020 r. podczas spotkania w Ministerstwie Zdrowia rozmawialiśmy na temat podnoszenia kwalifikacji i szkoleń dla techników farmaceutycznych. Po raz pierwszy od wielu lat ministerstwo jest bardzo zainteresowane togo rodzaju zmianami, wydaje się więc, że nastąpił przełom.
W związku z powyższym oceniamy działania Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej za szkodliwe, nakierowane na własny interes. Zupełnie sprzeczne z dobrem społecznym

Aneta Klimczak
wiceprezes ZZTF R
P”

PDF

Zobacz także