Jest nowa lista leków refundowanych. Jakie zmiany?

Medexpress

Opublikowano 23 lutego 2016, 08:22

leki Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 23 lutego 2016, 08:22

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 marca 2016 r.

Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 46 nowych produktów, będących odpowiednikami leków dotychczas refundowanych. W związku z: wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, upłynięciem z dniem 1 marca 2016 r. terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, nie znajdzie się 47 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

Dla 191 produktów zawierających 61 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub rodzajów wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu od 1350 zł do 1 gr.

Zgodnie z projektem XXVI obwieszczenia, w porównaniu do XXV obwieszczenia dla 440 produktów (402 pozycji obwieszczenia) spadnie dopłata pacjenta – od 1289,93 zł do 1 gr; dla 475 produktów (445 pozycji obwieszczenia) wzrośnie dopłata pacjenta – od 1 gr do 359,95 zł; dla 783 produktów (699 pozycji obwieszczenia) spadną ceny detaliczne brutto – od 1419,10 zł do 1 gr; dla 65 produktów (65 pozycji obwieszczenia) wzrosną ceny detaliczne brutto – od 3 gr do 97 gr.

Po dwumiesięcznej przerwie refundacją zostanie ponownie objęty lek zawierający substancję czynną galsulfasum (1 kod EAN) w ramach programu lekowego Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (Zespół Maroteaux – Lamy) (ICD-10 E 76.2). W programie będą mogli być leczeni pacjenci z rozpoznaniem mukopolisacharydozy typu VI zdiagnozowanej na podstawie udokumentowanego deficytu aktywności enzymu 4-sulfatazy N-acetylogalaktozaminy w leukocytach lub fibroblastach skóry, potwierdzonego badaniem molekularnym.

Refundacją zostaną objęte leki zawierające nową substancję czynną: simoktokog alfa (4 kody EAN) w ramach dotychczasowego programu lekowego Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D 66, D 67). Decyzja o objęciu refundacją nowych leków od 1 marca 2016 r. poszerzy zakres opcji terapeutycznych i umożliwi dobór optymalnej terapii dla pacjentów z hemofilią typu A.

Refundacją zostaną objęte kolejne leki zawierające substancje czynne: bendamustyna (2 kody EAN), bortezomib (2 kody EAN), pemetreksed (4 kody EAN), worykonazol (1 kod EAN).

Dla 20 leków zawierających 8 substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu od 720,36 zł do 10 gr.

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, upłynięciem z dniem 1 marca 2016 r. terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, odmową refundacji na kolejny okres w XXVI obwieszczeniu nie znajdzie się 19 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2016 r.

Lista: TU

Źródło: mz.gov.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

lista leków refundowanych / leki / refundacja / szpiczak / Ministerstwo Zdrowia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31