Jest obwieszczenie marszałka Sejmu RP dot. najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress 2019-08-07 13:07

W Dzienniku Ustaw RP opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

W załączniku do niniejszego obwieszczenia ogłoszono jednolity tekst ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników
wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy
o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1942) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 27 czerwca 2019 r.

Przypomnijmy współczynniki pracy:

Obwieszczenie: TU

Źródło: Dz.U.

PDF

Zobacz także