Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
Medexpress.pl > Kalendarium wydarzeń > Kongres Zdrowia Dzieci i Młodzieży

Kongres Zdrowia Dzieci i Młodzieży

Data wydarzenia: 29 sierpnia 2023 (09:00) - 29 sierpnia 2023 (09:00)

Adres: Warszawa, Warszawa

Strona wydarzenia: kliknij tutaj

Organizator: Fundacja Żyjmy Zdrowo

Kontakt do organizatora: [email protected]

EDUKACJA - DZIAŁANIE - KURS NA PRZYSZŁOŚĆ

#młodazdrowapolska

Edukacja to zasób dla zdrowia. Zdrowie to zasób dla edukacji. Geometria tych prostych zależności układa się w koło - koło ratunkowe dla przyszłości. A jego osią jest, cytując WHO, „pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności” dzieci i młodzieży.

Fundacja Żyjmy Zdrowo i Polsko-Amerykańska Fundacja Onkologiczna zapraszają na I Kongres Zdrowia Dzieci i Młodzieży, który uzupełnia strategiczne cele organizatorów związane ze wzmacnianiem edukacji zdrowotnej i umiejętności zarządzania zdrowiem w różnych grupach społecznych.

Aktualne wyzwania polityki zdrowotnej w kontekście zdrowia dzieci i młodzieży są jedną z głównych narracji dotyczących przyszłości wszystkich sektorów. Świadomość konieczności zmian w obszarach takich, jak: profilaktyka, promocja zdrowia i prewencja, zarządzanie kryzysami, poprawa jakości opieki zdrowotnej, równość w dostępie do świadczeń i do innowacyjnych rozwiązań w zdrowiu – jest już wyraźnie określona. Kolejnym etapem jest wdrożenie strategii, które zwiększą kompetencje zdrowotne przyszłych pokoleń i posłużą, jako skuteczne rozwiązania w tworzeniu bezpieczeństwa zdrowia publicznego.

Zdrowie dzieci i młodzieży to kluczowy obszar rozwoju społeczeństwa. To inwestycja, która dotyczy każdego z nas. To perspektywa zdrowia, która wymaga kompleksowej analizy w trzech podstawowych kierunkach: dynamiki zmieniających się trendów- w tym: technologii, dobrostanu psychicznego i systemu dopasowanego do najmłodszych, do generacji multitasking.

Wśród najważniejszych tematów dotyczących zdrowia dzieci i młodzieży - nie tylko w Polsce, ale wszędzie na świecie - wymienia się: otyłość i nadwagę, kondycję zdrowia psychicznego, uzależnienia, niebezpieczeństwa generowane przez Internet, edukację zdrowotną, w tym seksualną, choroby przewlekłe i dostęp do profesjonalnej opieki zdrowotnej. Wszystkie te wyzwania wymagają skoordynowanych działań ze strony decydentów, polityków, pracowników ochrony zdrowia, nauczycieli, rodziców, ale też i samej młodzieży.

I Kongres Zdrowia Dzieci i Młodzieży już wkrótce stanie się synonimem długofalowego planowania strategicznego w ochronie zdrowia, w czasie którego podczas debat z udziałem ekspertów wielu dziedzin organizatorzy przyjrzą się wizji ochrony zdrowia dla następnych pokoleń. Warto być częścią tych dyskusji. I obrać kurs na #zdrowąprzyszłość.

Wydarzenia w tym miesiącu