Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
Medexpress.pl > Kalendarium wydarzeń > Jak w praktyce stosować controlling i zarządzać ryzykiem w ramach ambulatoryjnej i szpitalnej działalności leczniczej – wskazówki i rekomendacje

Jak w praktyce stosować controlling i zarządzać ryzykiem w ramach ambulatoryjnej i szpitalnej działalności leczniczej – wskazówki i rekomendacje

Data wydarzenia: 28 września 2023 (16:00) - 28 września 2023 (20:00)

Adres: online, online cała Polska, cała Polska

Strona wydarzenia: kliknij tutaj

Organizator: Ośrodek Kształcenia Naczelna Izba Lekarska

Kontakt do organizatora: e-mail: [email protected], nr tel. 22 559 13 00

Szkolenie on-line

28.09.2023

godz. 16:00-20:00

Prowadzący: Dr Maciej Rogala - Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Cele szkolenia:

  • Zdobycie lub pogłębienie wiedzy i umiejętności na temat wprowadzania w praktyce działalności leczniczej przejrzystych nie tylko dla kadry zarządzającej ale i pracowników systemów controllingu i zarządzania ryzykiem w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych.
  • Omówienie na konkretnych przykładach w jaki sposób – stosując narzędzia kontroli i zarządzania ryzykiem – można dokonać pomiaru efektywności i skuteczności podejmowanych procesów i działań w podmiotach leczniczych tak aby identyfikować przyczyny i skutki odchyleń od przyjętych norm, standardów i od ustalonych celów oraz założeń, a także wprowadzać działania korygujące w najbardziej newralgicznych obszarach prowadzonej działalności diagnostyczno-leczniczej.
  • Istotnym elementem szkolenia będzie analiza i ocena najczęstszych ryzyk występujących w różnych typach placówek medycznych, ich metod monitorowania i zarządzania całym procesem ryzyk ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych i zagrożeń w różnych typach podmiotów leczniczych, które mogą mieć istotny wpływ na stabilne, sprawne funkcjonowanie lub rozwój wybranych części lub całości organizacji.

.

Ramowy program szkolenia:

  • Jakie obszary w ramach prowadzonej organizacji szpitalnej i ambulatoryjnej należy poddawać szczególnemu nadzorowi i ocenia ryzyk – aktualne wyzwania i zagrożenia
  • Rola controllingu i zarządzania ryzykiem w zarządzaniu podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
  • Przegląd najbardziej skutecznych i efektywnych narzędzi w zakresie controllingu i zarządzania ryzykiem w różnych typach placówek medycznych
  • Jak prowadzić nadzór nad newralgicznymi obszarami działalności leczniczej i jak angażować w ten proces pracowników – analiza sumy korzyści i zysków
  • Mapowanie i proces zarządzania ryzykiem – krok po krok, omówienie sekwencji działań z podaniem konkretnych przykładów zagrażających sprawnej i stabilnej pozycji organizacji
  • Zarządzanie procesami i zmianą a kontrola i ryzyko – analiza zależności, szans i zagrożeń

Wydarzenia w tym miesiącu