Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
Medexpress.pl > Kalendarium wydarzeń > Jak się bronić w sprawie cywilnej przed roszczeniami pacjenta

Jak się bronić w sprawie cywilnej przed roszczeniami pacjenta

Data wydarzenia: 13 czerwca 2024 (18:00) - 13 czerwca 2024 (21:00)

Adres: online, online cała Polska, cała Polska

Strona wydarzenia: kliknij tutaj

Organizator: Ośrodek Kształcenia Naczelna Izba Lekarska

Kontakt do organizatora: e-mail: [email protected], nr tel. 22 559 13 00

Wykładowca:

 • adw. Karol Kolankiewicz - adwokat, specjalista prawa medycznego. Świadczy usługi doradztwa prawnego m.in. dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, Zakładu Rehabilitacji w Gdyni, innych podmiotów leczniczych oraz dla lekarzy, pielęgniarek, aptekarzy i fizjoterapeutów. Prowadzi szkolenia i wykłady z prawa medycznego, prawa karnego i ochrony danych; ekspert ISPOZ.pl i Receptanaprawo.pl

Cel szkolenia: Zapoznanie Uczestników z problematyką dot. obrony lekarza w sprawach cywilnych na skutek roszczeń zgłoszonych przez pacjenta.  

Program szkolenia:

 1. Wstępne nakreślenie tematyki szkolenia, podstawy prawne, podstawowe pojęcia
 2. Współdziałanie z zakładem ubezpieczeń         
 3. Omówienie zasad współdziałania z zakładem ubezpieczeń przed procesem oraz w toku postępowania przed sądem, skutki braku współpracy   
 4. Wnioski dowodowe w sprawie
 5. Omówienie zasad, terminu i trybu zgłaszania wniosków dowodowych, w tym dokumentacja medyczna jako dowód, inne wnioski dowodowe (opinia biegłego, zeznania świadków), skutki niezgłoszenia dowodów w odpowiednim terminie i formie
 6. Znaczenie odpowiedzi na pozew
 7. Omówienie znaczenia odpowiedzi na pozew w postępowaniu cywilnym, w tym pisemna forma, termin, skutki niezłożenia, wyrok zaoczny  
 8. Na rozprawie przed sądem.    
 9. Omówienie zasad postępowania przed sądem na rozprawie, podstawowych praw i obowiązków uczestników 
 10. Mediacja lub ugoda przed sądem
 11. Omówienie możliwości polubownego zakończenia sporu, w tym mediacja poza sądem, zawarcie ugody przed sądem, skutki ugody.

Wykładowca: adw. Karol Kolankiewicz

Szkolenie on-line

13.06.2024

godz. 18:00-21:00

Wydarzenia w tym miesiącu