Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
Medexpress.pl > Kalendarium wydarzeń > Wpływ skutków zmiany klimatu na zdrowie ludzi

Wpływ skutków zmiany klimatu na zdrowie ludzi

Data wydarzenia: 21 czerwca 2024 (18:00) - 21 czerwca 2024 (19:30)

Adres: online, online, cała Polska, cała Polska

Strona wydarzenia: kliknij tutaj

Organizator: Ośrodek Kształcenia Naczelna Izba Lekarska

Kontakt do organizatora: e-mail: [email protected], nr tel. 22 559 13 00

Szkolenie z międzanarodowym współprowadzącym tłumaczone symultanicznie na żywo.

Wykładowcy:

  • dr. Krzysztof Skotak - posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej w zakresie ochrony środowiska, jakości powietrza atmosferycznego, zmian klimatu, badań zintegrowanych i ocen środowiskowego ryzyka zdrowotnego. Pełni funkcję Kierownika Ośrodka Zintegrowanych Badań Środowiska w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, gdzie koordynuje działania związane z monitoringiem i badaniami zintegrowanymi wielu komponentów środowiska w sześciu Zakładach funkcjonujących w ramach Ośrodka. Autor wielu opracowań metodycznych dla Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Realizator (w tym również jako koordynator) wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, naukowych i aplikacyjnych, w tym w zakresie zmian klimatu. Autor lub współautor wielu recenzowanych publikacji naukowych oraz wielu rozdziałów w monografiach.
  • Anne Stauffer - zastępczyni dyrektorki HEAL ds. strategicznych. Zarządza działalnością HEAL w obszarach zmian klimatu, energii i jakości powietrza oraz wspiera rozwój organizacyjny HEAL, rzecznictwo i współpracę z partnerami na poziomie europejskim. Reprezentuje HEAL w WHO Environmental Health Economics Network (EHEN) oraz External Review Group (ERG) przy aktualizacji światowych wytycznych WHO dotyczących jakości powietrza. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w pracy nad kwestiami zdrowia środowiskowego, pracowała w zakresie kluczowych dyrektyw politycznych takich jak 7th Environment Action Programme, Dyrektywa NEC dotycząca jakości powietrza, Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie klimatu.
     

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości lekarzy i lekarek na temat szkodliwych skutków zdrowotnych występujących w Polsce konsekwencji zmiany klimatu, tj. m.in. fal upałów, rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, ekstremalnych zjawisk pogodowych czy zdrowia psychicznego, a w konsekwencji lepsza prewencja chorób wynikających z ekspozycji na te czynniki. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną m.in. wyniki najnowszego raportu The Lancet Countdown.

Program:

Poruszane zagadnienia są ścisle związane z kontekstem medycznym: zaprezentowane zostaną konsekwencje zdrowotne skutków zmiany klimatu w świetle najnowszych i najważniejszych badań naukowych z Polski oraz zagranicy (w ramach projektu „the Lancet Countdown”), poruszony zostanie temat prewencji, podnoszenia świadomości pacjentek i pacjentów na ten temat, zewnętrznych kosztów zdrowotnych obciążeń zdrowotnych wynikających z czynników klimatycznych oraz możliwych działań profilaktycznych w tym zakresie.

Szkolenie realizowane we współpracy z HEAL Polska oraz Polskim Towarzystwem Alergologicznym

Czynniki środowiskowe wywierają znaczący i rosnący wpływ na stan zdrowia publicznego mieszkanek i mieszkańców wszystkich regionów świata. Stan degradacji środowiska naturalnego wyraźnie odbija się na długości i jakości życia ludzi, także w Polsce. W ostatnich latach powstało wiele strategii i programów na rzecz zredukowania poziomu zanieczyszczenia powietrza, zwiększenia liczby terenów zielonych, adaptacji do skutków zmiany klimatu czy promowania aktywnej mobilności. Jednak wciąż bardzo wiele zostaje do zrobienia, a smog i kryzys klimatyczny zbierają żniwo kilkudziesięciu tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie - jedynie w naszym kraju. 

Seria szkoleń organizowanych przez Naczelną Izbę Lekarską oraz HEAL Polska w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Alergologicznym ma na celu zwrócenie uwagi na konsekwencje zdrowotne wyżej wymienionych czynników. Przy udziale wybitnych ekspertów i ekspertek w dziedzinie zdrowia publicznego i środowiskowego podczas serii czterech szkoleń on-line zaprezentowane zostaną wyniki najnowszych badań naukowych na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza, także tego pochodzącego z sektora transportu, oraz zmiany klimatu na zdrowie, również w kontekście szczególnie dużego narażenia mieszkanek i mieszańców miast. Ich rozpoznanie pozwoli na lepszą diagnostykę, leczenie i prewencję licznych chorób przewlekłych oraz wpływu na grupy najbardziej wrażliwe. Podczas szkoleń przeanalizowane zostaną również możliwe sposoby działania oraz zaangażowania przedstawicieli sektora zdrowia w walkę o lepszą ochronę przed czynnikami środowiskowymi. 

Wykładowcy: dr. Krzysztof Skotak, Anne Stauffer

Szkolenie on-line

21.06.2024

godz. 18:00-19:30

Wydarzenia w tym miesiącu