Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
Medexpress.pl > Kalendarium wydarzeń > Kontrakt z NFZ – prawa, obowiązki i zagrożenia prawne

Kontrakt z NFZ – prawa, obowiązki i zagrożenia prawne

Data wydarzenia: 27 czerwca 2024 (18:00) - 27 czerwca 2024 (21:00)

Adres: online, online, cała Polska, cała Polska

Strona wydarzenia: kliknij tutaj

Organizator: Ośrodek Kształcenia Naczelna Izba Lekarska

Kontakt do organizatora: e-mail: [email protected], nr tel. 22 559 13 00

Wykładowcy:

  • adw. Karol Kolankiewicz - adwokat, specjalista prawa medycznego. Świadczy usługi doradztwa prawnego m.in. dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, Zakładu Rehabilitacji w Gdyni, innych podmiotów leczniczych oraz dla lekarzy, pielęgniarek, aptekarzy i fizjoterapeutów. Prowadzi szkolenia i wykłady z prawa medycznego, prawa karnego i ochrony danych; ekspert ISPOZ.pl i Receptanaprawo.pl
  • Anna Karkut - prawnik, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i menedżer w ochronie zdrowia , certyfikowany audytor systemu zarządzania jakością, doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji; ekspertka ISPOZ.pl i Receptanaprawo.pl Specjalizuje się w zakresie doradztwa i szkoleń w zakresie kontraktowania, realizacji i rozliczania umów świadczeń finansowanych ze środków publicznych, praw pacjenta, ochrony danych osobowych i zarządzania jakością w opiece zdrowotnej. Świadczy usługi w zakresie zarządzania na rzecz dużych podmiotów leczniczych.

Cel szkolenia:

Podniesienie świadomości prawnej w zakresie praw, obowiązków i zagrożeń prawnych związanych z zawartą umową z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają  informacje o podstawowych obowiązkach świadczeniodawcy, o zasadach dokumentowania świadczeń w celu rozliczeń z NFZ oraz  w celu wykazania przestrzegania warunków umowy i praw pacjenta; o prawach i obowiązkach w toku kontroli, o grożących karach umownych i konieczności zwrotu kwoty refundacji, a także o przypadkach kiedy możliwe jest wcześniejsze rozwiązanie umowy przez NFZ.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do tematyki.

2. Podstawowe prawa i obowiązki świadczeniodawcy.

3. Zasady dokumentowania świadczeń (w celu rozliczeń z NFZ / wykazania przestrzegania warunków umowy / praw pacjenta).

4. Najważniejsze prawa i obowiązki w toku kontroli.

5. Możliwe skutki kontroli (kara umowna, konieczność zwrotu kwoty refundacji, możliwe wcześniejsze rozwiązanie umowy przez NFZ).

Wykładowca: adw. Karol Kolankiewicz, Anna Karkut

Szkolenie on-line

27.06.2024

godz. 18:00-21:00

Wydarzenia w tym miesiącu