Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
Medexpress.pl > Kalendarium wydarzeń > Zaburzenia psychiczne u chorych z niewydolnością serca

Zaburzenia psychiczne u chorych z niewydolnością serca

Data wydarzenia: 26 czerwca 2024 (18:00) - 26 czerwca 2024 (19:30)

Adres: online, online cała Polska, online

Strona wydarzenia: kliknij tutaj

Organizator: Ośrodek Kształcenia Naczelna Izba Lekarska

Kontakt do organizatora: e-mail: [email protected], nr tel. 22 559 13 00

Wykładowca: 

  • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak, Przewodnicząca Zarządu Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kierownik Pododdziału Niewydolności Serca i Transplantologii oraz Pracowni Echokardiografii w Klinice Kardiologii, Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie
  • prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ
  • prof. Agata Bielecka-Dąbrowa, Kierownik Kliniki Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych ICZMP w Łodzi, skarbnik Zarządu Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • dr Anna Mierzyńska, specjalista psychologii klinicznej, zawodowo związana z obszarem leczenia chorób przewlekłych, Uniwersytet SWPS
  • dr Jolanta Kolasa, lekarz medycyny, certyfikowany trener Mindfulness i Compassion

Zaproponowany webinar ma celu wskazanie kompetencji kardiologów i psychiatrów w leczeniu zaburzeń psychicznych u chorych z z niewydolnością serca (ang. heart failure, HF) jak również sposoby aktywizacji i zaangażowania w leczenie samych chorych. Rozpoznanie zaburzeń psychicznych i zrozumienie ich natury jest niezbędne do podjęcia właściwego leczenia tych zaburzeń u pacjentów z HF i poprawę rokowania chorych. 

Najczęstsze choroby psychiczne u pacjentów z HF to depresja, zaburzenia lękowe i zaburzenia snu, a u chorych hospitalizowanych majaczenia. U pacjentów z rozpoznaną HF, depresja i stany lękowe wiążą się ze zwiększoną częstością hospitalizacji i śmiertelnością z powodu HF. Znacząca większość osób z HF zgłasza gorszą jakość snu i/lub objawy bezsenności, które wiążą się z upośledzeniem sprawności funkcjonalnej, w tym zmniejszeniem wydolności wysiłkowej i sprzyjają zwiększeniu ryzyka rozwoju HF. Majaczenie występuje zazwyczaj w przebiegu ostrej HF, najczęściej jako majaczenie hiperaktywne, cechujące się zwiększoną aktywnością ruchową, zmiennością nastroju, pobudzeniem oraz zachowaniem agresywnym. Wystąpienie majaczenia u pacjentów z ostrą HF pogarsza rokowanie. Dlatego tak ważne wydaje się ustalenie właściwego postępowania diagnostycznego jak i terapeutycznego u chorych z niewydolnością serca i zaburzeniami psychicznymi. Oprócz farmakoterapii do wykorzystania pozostają m.in. interwencje psychologiczne i psychoterapeutyczne, psychoedukacja, trening radzenia sobie ze stresem i trening relaksacyjny oraz opieka duchowa. 

Program szkoleni:

  • Co kardiolog powinien wiedzieć o leczeniu depresji, lęku, zaburzeń snu i majaczenia? 
  • Jak skutecznie leczyć depresję, lęk, zaburzeń snu i majaczenia w NS?
  • Rola psychologa, psychoterapeuty w leczeniu depresji, lęku, zaburzeń snu i majaczenia w NS? 
  • Sesja maindfulness dla lekarzy 

Szkolenie realizowane w Partnerstwie z Asocjacją Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Prowadzący: prof. Agnieszka Pawlak, prof. Dominika Dudek, prof. Agata Bielecka-Dąbrowa, dr Anna Mierzyńska, dr Jalanta Kolasa 

Szkolenie on-line

26.06.2024

godz. 18:00-19:30

Kontakt do organizatora: [email protected]

Wydarzenia w tym miesiącu