Szkolenie "Kompleksowa i profesjonalna obsługa pacjenta w całym cyklu opieki medycznej"

WydarzenieSzkolenie "Kompleksowa i profesjonalna obsługa pacjenta w całym cyklu opieki medycznej"
Data rozpoczęcia2019-09-19
Data zakończenia
Godzina rozpoczęcia09:00
Miejsce wydarzenia (nazwa obiektu)Hotel****Radisson Blu
MiastoKraków
Ulicaul. Straszewskiego 17
OrganizatorAVENHANSEN Sp.z o.o.
Kontak do organizatoraMaria Kaczmarczyk | kom: 515 212 451 | tel: 12 399 41 69 | e-mail: mkaczmarczyk@avenhansen.pl
Link do strony z wydarzeniemhttps://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/kompleksowa-i-profesjonalna-obsluga-pacjenta-w-calym-cyklu-opieki-medycznej-2019-09-19-krakow.html
Szczegóły

Program szkolenia jest efektem szeregu przeprowadzonych analiz, badań i doświadczeń, które pokazują jak kluczową rolę w budowaniu łańcucha wartości dla pacjenta odgrywają osoby odpowiedzialne za kontakt z chorym w całym cyklu opieki medycznej. Podczas warsztatów będą poddawane analizie, dyskusji i próbie znalezienia optymalnych rozwiązań obejmujących wszystkie elementy tego procesu począwszy od rejestracji pacjenta, poprzez prowadzenie, wsparcie lub koordynowanie działań zarówno od strony organizacyjnej, jak i medycznej związanych z procesem diagnozowania, leczenia, wizyt kontrolnych czy rehabilitacji.
Szkolenie zostało oparte o studia przypadków (case studies), burze mózgów (brainstorm), najlepsze praktyki rynkowe (benchmarking) oraz wyniki własnych badań dzięki którym uczestnicy będą mieli możliwość wspólnego tworzenia najlepszych rozwiązań zmierzających do zapewnienia zintegrowanej i efektywnej obsługi pacjenta widzianej zarówno z punktu widzenia samego chorego, jak i dla jednostki leczniczej.
Warsztaty są nastawione na przekazanie praktycznej wiedzy połączonej z treningiem umiejętności i kompetencji w zakresie nawiązywania, budowania i umacniania relacji z pacjentem, a także analizę procesów i obszarów zagrażających tym celom, aby móc nimi odpowiednio zarządzać.


Korzyści dla uczestników szkolenia:
Stawiamy na zbudowanie praktycznej wiedzy i umiejętności na temat czynników determinujących proces obsługi pacjenta w całym cyklu opieki medycznej oraz wypracowanie odpowiednich postaw, a także motywacji do wdrażania zoptymalizowanych rozwiązań u siebie w placówkach medycznych.
Warsztaty będą służyć pogłębionej analizie czynników - w oparciu o wybrane praktyki w Polsce i za granicą oraz burze mózgów i dyskusje wśród uczestników - które wzmacniają lub też osłabiają te działania, jakie mają miejsce praktycznie każdego dnia na terenie przychodni (POZ, AOS) i szpitala (SOR, oddziałach szpitalnych, w gabinecie lekarskim i dentystycznym, pracowni diagnostycznej, ośrodkach opieki długoterminowej oraz innych instytucjach ochrony zdrowia. To pogłębi Państwa świadomość w tym zakresie i pozwoli podejmować działania adekwatne do zaistniałej sytuacji
Zmiany systemowe pociągnęły bowiem za sobą wyzwania organizacyjne, jak i spowodowały powstanie nowego modelu opieki nad pacjentem, który zakłada nie tylko pojedynczą wizytę w podmiocie leczniczym, ale kontynuację opieki medycznej w dłuższym przedziale czasowym i nie dotyczy to tylko chorób o charakterze przewlekłym.  Przygotujemy Państwa do tych zmian w sposób profesjonalny, a także wskażemy kierunki działań, które będą sprzyjać umacnianiu relacji z pacjentem w całym cyklu opieki medycznej.


Szkolenie polecamy dla:
Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za pierwszy kontakt na rejestracji, w działach obsługi pacjenta, pełniących funkcje opiekunów medycznych, asystentów medycznych, fizjoterapeutów, pielęgniarek, położnych, techników dentystycznych, techników elektroradiologii, koordynatorów pacjenta onkologicznego, koordynatorów oddziałów szpitalnych, jak również innych pracowników odpowiedzialnych za wybrany obszar opieki nad pacjentem. Stąd też wśród grup docelowych są zarówno osoby pracujące na rejestracji, recepcji, ale i również bezpośrednio na oddziałach szpitalnych oraz w przychodniach i centrach medycznych, które w ramach swoich obowiązków mają kontakty z chorym.
Warsztaty polecane są również wszystkim lekarzom, lekarzom dentystom, farmaceutom, a także menedżerom i właścicielom podmiotów leczniczych, którzy są zainteresowani pogłębianiem wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu relacji z pacjentami.