szkolenie on-line "Umiejętność wprowadzania zmian w organizacji"

Data wydarzenia: 03 Aug 2021 o 16:00 - 01 Jan 1970

Miejsce:

Adres: ,

Strona wydarzenia: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia/314-umiejetnosc-wprowadzania-zmian-w-organizacji

Organizator: Naczelna Izba Lekarska

Kontakt do organizatora: odz@hipokrates.org

Umiejętność wprowadzania zmian w organizacji

Cele szkolenia:

zapoznanie się ze specyfiką procesu zachodzących zmian oraz jej etapami

poznanie naturalne reakcji, jakie zmiany wywołują

rozwinięcie umiejętności minimalizowania negatywnych reakcji na zachodzące zmiany w organizacji.

zdobycie umiejętności komunikowania się w trakcie zachodzących zmian bez gier i porażek

 

Zakres tematyczny szkolenia:

Etapy procesu zmiany oraz naturalne reakcje, jakie zmiany wywołują.

Przyczyny oporu wobec wprowadzanych zmian

Strategie wprowadzania zmian w organizacji oraz zasady komunikowania się w trakcie procesu ich wprowadzania.

Identyfikacja „rzeczników zmian” w organizacji i sposoby angażowanie ich w proces wprowadzania zmian

Trening komunikowania pracownikom zachodzących zmian poprzez odwoływania sie do ich potrzeb i korzyści płynących z ich wprowadzania.

Prowadzący: Mirosław Borek

Szkolenie on-line

Czas trwania 16:00-20:00

Szkolenie dla lekarzy i lekarzy dentystów pełniących funkcje kierownicze w placówkach ochrony zdrowia

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31