szkolenie on-line "Umiejętność wprowadzania zmian w organizacji"

Wydarzenieszkolenie on-line "Umiejętność wprowadzania zmian w organizacji"
Data rozpoczęcia2021-08-03
Data zakończenia
Godzina rozpoczęcia16:00
Miejsce wydarzenia (nazwa obiektu)
Miasto
Ulica
OrganizatorNaczelna Izba Lekarska
Kontak do organizatoraodz@hipokrates.org
Link do strony z wydarzeniemhttps://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia/314-umiejetnosc-wprowadzania-zmian-w-organizacji
Szczegóły

Umiejętność wprowadzania zmian w organizacji

Cele szkolenia:

zapoznanie się ze specyfiką procesu zachodzących zmian oraz jej etapami

poznanie naturalne reakcji, jakie zmiany wywołują

rozwinięcie umiejętności minimalizowania negatywnych reakcji na zachodzące zmiany w organizacji.

zdobycie umiejętności komunikowania się w trakcie zachodzących zmian bez gier i porażek

 

Zakres tematyczny szkolenia:

Etapy procesu zmiany oraz naturalne reakcje, jakie zmiany wywołują.

Przyczyny oporu wobec wprowadzanych zmian

Strategie wprowadzania zmian w organizacji oraz zasady komunikowania się w trakcie procesu ich wprowadzania.

Identyfikacja „rzeczników zmian” w organizacji i sposoby angażowanie ich w proces wprowadzania zmian

Trening komunikowania pracownikom zachodzących zmian poprzez odwoływania sie do ich potrzeb i korzyści płynących z ich wprowadzania.

Prowadzący: Mirosław Borek

Szkolenie on-line

Czas trwania 16:00-20:00

Szkolenie dla lekarzy i lekarzy dentystów pełniących funkcje kierownicze w placówkach ochrony zdrowia