XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Tranfuzjologów Highlights 2021

WydarzenieXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Tranfuzjologów Highlights 2021
Data rozpoczęcia2021-09-02
Data zakończenia2021-09-03
Godzina rozpoczęcia16:30
Miejsce wydarzenia (nazwa obiektu)
Miasto
Ulica
OrganizatorOrganizator logistyczny: ELEVEN
Kontak do organizatorakontakt@11a.com.pl
Link do strony z wydarzeniemhttps://www.pthit2021.pl
Szczegóły

Szanowni Państwo,

 

W obliczu trwającej pandemii COVID-19 i aktualnych uregulowań prawnych, Zarząd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT) musiał podjąć niezmiernie trudną decyzję o zmianie formuły XXIX Zjazdu PTHiT, planowanego na 2-4 września 2021 r. w Bydgoszczy.

W chwili obecnej nie ma możliwości przeprowadzenia Zjazdu w typowej stacjonarnej formule. Jednak włożony trud w przygotowanie doniesień zjazdowych, prac do Acta Haematologica Polonica oraz wieloletnia tradycja i prestiż PTHiT powoduje, że Zarząd PTHiT podjął decyzję o organizacji:

1) XXIX Zjazdu PTHiT „Highlights 2021” w skróconej postaci wirtualnej, w formacie siedem jednogodzinnych paneli tematycznych (Keynote Lecture + wybrane doniesienia zjazdowe) w dwóch popołudniowych blokach nadawanych na żywo ze studia, w dniach 2-3 września 2021 r. Wszystkie zgłoszone abstrakty zostaną opublikowane on-line w formie książki zjazdowej do pobrania przez uczestników Zjazdu. Wszystkie zgłoszone manuskrypty zostaną opublikowane on-line w Acta Haematologica Polonica.

2) XXX Zjazdu PTHiT w formule stacjonarnej w dniach 8-10 września 2022 r. w Bydgoszczy, w oparciu o program planowany na rok 2021.

Jednocześnie Zarząd PTHiT chce utrzymać tradycję spotkań w odstępach dwuletnich w latach nieparzystych. W związku z tym, XXXI Zjazd PTHiT odbędzie się w roku 2023. 

Zmiana formuły Zjazdu w 2021 r. jest koniecznością. Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w XXX Zjeździe PTHiT w Bydgoszczy w 2022 r.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Jan Styczyński
Przewodniczący
Komitetu Naukowego XXIX Zjazdu PTHiT 

Prof. dr hab. Iwona Hus
Przewodnicząca
Zarządu PTHiT