Debata - Leki biologiczne i biopodobne - oszczędzić, by móc wydać

WydarzenieDebata - Leki biologiczne i biopodobne - oszczędzić, by móc wydać
Data rozpoczęcia2019-07-30
Data zakończenia
Godzina rozpoczęcia10:00
Miejsce wydarzenia (nazwa obiektu)Świetlica Wolności
MiastoWarszawa
UlicaNowy Świat 6/12
OrganizatorIzba Gospodarcza "FARMACJA POLSKA"
Kontak do organizatoramail: biopodobne@farmacja-polska.org.pl; tel: 604 937 400
Link do strony z wydarzeniem
Szczegóły

MODERATORZY SPOTKANIA:

Irena Rej, Prezes Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”

Dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, Ekspert systemu ochrony zdrowia

 

PROGRAM

 

10:00 – 10:15                      OTWARCIE SPOTKANIA

                                               Irena Rej, Prezes Izby Gospodarczej „FARMACJA                                                              POLSKA”

 

 

10:15 – 12:30                      PANEL DYSKUSYJNY

ZAGADNIENIA PANELU:

STOSOWANIE LEKÓW BIOLOGICZNYCH I BIOPODOBNYCH W EUROPIE I POLSCE

LEKI BIOLOGICZNE I BIOPODOBNE - TEORIA A PRAKTYKA NFZ

LEKI BIOLOGICZNE I BIOPODOBNE  A POLITYKA LEKOWA PAŃSTWA 2018-2022

LECZENIE BIOLOGICZNE I BIOPODOBNE: ROLA LEKARZA I PACJENTA

POLITYKA MINISTERSTWA ZDROWIA WOBEC LEKÓW BIOLOGICZNYCH I BIOPODOBNYCH 

 

Do udziału  w dyskusji zaproszeni zostali:

Irena Rej, Prezes Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

mec. Monika Duszyńska, Kancelaria Adwokacka Law for Lifesciences

prof. Wiesław Jędrzejczak, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych CSK WUM

prof. Karina Jahnz-Różyk, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

dr hab. Marcin Czech, Instytut Matki i Dziecka, wiceminister zdrowia w latach 2017-2019

Grzegorz Rychwalski, Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich

Urszula Jaworska, Fundacja Urszuli Jaworskiej

Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia*

 

12.30–13:00                        DYSKUSJA

 

13:00 – 13:45                      LUNCH